Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Poštovní adresa: Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Sídlo: Katedra hudební výchovy
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 3-5
Olomouc
Vedoucí katedry: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová, prof. Karel Steinmetz a prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách. Základním cílem pracoviště je připravit své absolventy předávat hudební kulturní dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, zpěvu, intonaci a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebněanalytické, hudebněpedagogické a hudebněpsychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická  verze Music Theory and Education, určená pro zahraniční studenty Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe. Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na olomouckých festivalech Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ

Katedra hudební výchovy srdečně zve na koncert k Roku české hudby. Koncert se uskuteční 5. 3. 2024 v 18:00 hod. v Kapli Božího Těla, Umělecké centrum UP. Účinkují studenti KHV. 

19. 2. 2024
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)

Výběrové řízení Erasmus+ pro studijní rok 2024/2025

Vážení a milí studenti, díky programu Erasmus+ máte možnost studovat v zahraničí! Náležitosti výběrového řízení naleznou zájemci v příloze.

6. 2. 2024
Mgr. Filip Krejčí, Ph.D.
(fipiltailor@seznam.cz)

Workshop sborové improvizace Lucie Bérešové (Barcelona)

Sborový workshop slovenské sbormistryyně, která již řadu let působí v katalánské metropoli.

4. 12. 2023
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Adventní koncert Ateneo UP Olomouc

Tradiční adventní koncert SKS Ateneo UP Olomouc

4. 12. 2023
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Jak potkávat svět

https://www.tvnoe.cz/porad/38827-jak-potkavat-svet-s-pavlem-reznym 

4. 12. 2023
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Pozvánka na přednášku a koncert k dílu australského skladatele Andrewa Schultze.

Katedra hudební výchovy srdečně zve na přednášku Andrewa Schultze, která se uskuteční v úterý 28. 11. 2023 od 9:45 hod. do 11.15 hod. v učebně 2.14. Andrew Schulz zde osobně představí své aktuální kompozice.   Jeho celovečerní skladba Dark Well pak zazní v rámci festivalu Opera Schrattenbach, a to ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 19 hod. v Kapli Božího Těla. https://www.operaschrattenbach.cz  

26. 11. 2023
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)

KAPITOLY Z KREATIVNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY

Nová vysokoškolská učebnice - volně ke stažení (viz přílohu)

16. 10. 2023
Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
(jaromir.synek@upol.cz)

Aktuální zkušenosti s diagnostikou hudebních kompetencí studentů víceletého gymnázia v prostředí internetového portálu Netmustesting

Seminář v rámci cyklu Odborník ve výuce podpořeného fondem P. KDY? středa 25. října 2023, 14:00-15:30 hod.  KDE? Katedra hudební výchovy - místnost 3.42. PRO? Studenti 1. roč. NMgr Hudebněpsychologická diagnostika 1(KHV/NPD1@), Hudební psychologie v edukaci 1 (KHV/NHP1@). SEMINÁŘ VEDE: PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. (Gymnázium Hejčín, Olomouc). ODBORNÝ GARANT: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. 

9. 10. 2023
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

Instrumentální a vokální činnosti s žánrovými přesahy na víceletém gymnáziu

Instrumentální a vokální činnosti s žánrovými přesahy na víceletém gymnáziu. Seminář v rámci cyklu Tandemová výuka podpořeného Fondem P. KDY? středa 18. října 2023, 14:00-15:30 hod. KDE? Katedra hudební výchovy - místnost 3.42. PRO? Studenti 1. roč. NMgr předmětu Hudební pedagogika 1(KHV/ NPG1@). SEMINÁŘ POVEDE: Mgr. et Mgr. Lubomír Kovařík za asistence Mgr. Pavly Kovaříkové (Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť). ODBORNÝ GARANT: prof. Jiří Luska, CSc.

9. 10. 2023
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

Zveme na worskhopy konané dne 12. 10. 2023 v rámci Dne didaktiky hudební výchovy!

Podrobnosti v přílohách.

20. 9. 2023
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)
© 2006-2024 KHV | kontakt | admin