Mapa stránek  |  English

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 252
E-mail:lenka.kruzikova@upol.cz

Konzultace

Pouze dle předchozí domluvy.

Odborné zaměření

Hlasová výchova, zpěv, muzikoterapie, expresivní terapie, speciální pedagogika, didaktika předškolního vzdělávání.

Životopis

PRAXE:
 
 
2021-2023 Muzikoterapeut (klienti se SVP, PAS, MP, KP), Základní škola Credo, o.p.s., Olomouc 
2015-dosud Odborná asistentka, Katedra hudební výchovy, PdF UPOL
2017-dosud  Lektor hudebních workshopů, vzdělávací agentura Descartes
2012-2017 Lektor hudební, pohybové výchovy, speciální pedagogika, pedagogika, muzikoterapie, lektorské dovednosti, Síť mateřských center, Praha
2011-dosud Externí vyučující, Ústav speciálně pedagogických studií, PdF UPOL
2011-dosud Externí vyučující, Ústav porodní asistence a ošetřovatelství, FZV UPOL
2013-2017 Muzikoterapeut (děti raného věku se zvýšeným sociálním rizikem), Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc
2012-2018 Muzikoterapeut (děti se specificky vzdělávacími potřebami, PAS), MŠ Blanická, Olomouc
2012-2013 Muzikoterapeut (žáci s kombinovaným postižením, PAS), Základní škola Credo, Olomouc
2008-2009 Učitelka MŠ speciální (+ individuální zraková stimulace, muzikoterapie), ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová
2008-2009 Muzikoterapeut (žáci s kombinovaným postižením), ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová
2008-2010 Muzikoterapeut (klienti s těžkým kombinovaným postižením), Centrum sociálních služeb Klíč, Olomouc
 


© 2006-2024 KHV | kontakt | admin