Mapa stránek  |  English

prof. MgA. Petr Planý

Kontakt

Telefon:585 635 260
E-mail:petr.plany@upol.cz
Web:http://aix-lin.upol.cz/~plany/

Konzultace

Po předchozí elektronické domluvě / by appointment
 
St/We     10:30 - 11:15
Čt/Thu     10:30 - 11:15

Odborné zaměření

- harmonie a kontrapunkt 
- varhany
- improvizace
- klavír

Životopis

Petr Planý studoval na ostravské konzervatoři a pražské Akademii múzických umění, kde je absolventem varhanního oddělení a postgraduálního studia hudební teorie. Své vzdělání završil na mistrovských kurzech v Paříži, Assisi a St. Bertrand de Comminges ve Francii, kde získal diplomy a atestace s vynikajícím hodnocením. V r. 1999 se habilitoval před Vědeckou radou PdF MU v Brně, habilitační koncert u sv. Augustina v Brně, docentem jmenován v témže roce.  Po úspěšném zakončení profesorského řízení byl na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jmenován dne 16.11. 2012 profesorem. Petr Planý patří k žádaným sólistům. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Velká Británie, Ostrov Man, Dánsko, USA, Japonsko, Baleáry, Rusko, Polsko, Slovensko, Ukrajina), zasedá v porotách mezinárodních varhanních soutěží, natáčí a často premiéruje skladby současných českých skladatelů. Žije trvale v Olomouci, ve městě, které je považováno za metropoli moravských historických varhan. Prof. MgA. Petr Planý vede na Katedře hudební výchovy PdF UP v Olomouci přednášky a semináře z harmonie a kontrapunktu, vyučuje hru na varhany včetně dějin, literatury varhan a improvizace. Je místopředsedou oborové komise studijního doktorského programu Hudební teorie a pedagogika.


Ostatní údaje

Citace z kritik:
 
Yulian Vynnickyi, ředitel Domu varhanní hudby, Lvov, Ukrajina, 28. 10. 2016:
 
Petr Planý ve svém vystoupení v Domě varhanní hudby dne 13. 10. 2016 předvedl náročná díla různých epoch české, francouzské a německé varhanní literatury.  Svým nezapomenutelným vystoupením nadchl lvovské posluchače, kteří se těší na jeho budoucí koncerty.
 
Generální konzulát České republiky ve Lvově, Ukrajina, 18. 10. 2016:
 
V rámci programu VI. Mezinárodního festivalu varhanní hudby „Diapazon“, který se koná  1. - 23. října 2016 ve Lvově, vystoupil dne 13. října 2016 v Domě varhanní hudby český organista Petr Planý. Koncert měl u lvovského publika velký úspěch. Zaplněný sál Domu varhanní hudby potleskem ve stoje ocenil virtuozitu Petra Planého a jeho mistrovské provedení skladeb.

St. Thomas Church Fifth Avenue, New
York City, John Scott, koncertní varhaník a ředitel kůru: 
 


Děkuji za Váš excelentní recital u sv. Tomáše v New York City 3. února 2008, který mi udělal velikou radost. Bylo potěšením slyšet Vás, vážíme si Vašeho přínosu hudebnímu životu chrámu sv. Tomáše prezentací tak zajímavého programu neobyčejně vděčnému publiku. 
 


Velvyslanectví České republiky v Římě: 
 


Ačkoli se koncert Petra Planého v Římě 11.5. 2003 konal v době, která těsně předcházela veřejnému a bezplatnému vystoupení Sira Paul McCartneyho v Koloseu, jež podle oficiálních odhadů sledovalo půl miliónu přítomných Římanů i cizinců, a konkurence byla tedy více než silná, neměl ani náš umělec nouzi o posluchače. Kostel sv. Marcela byl navštíven milovníky varhanní hudby, které přilákalo jak renomé našeho interpreta, tak v Itálii méně obvyklý a obecnému vkusu se vymykající program.  Mistrovství Petra Planého se projevilo zejména ve skladbách moderních autorů, jejichž interpretace uchvátila posluchače, kteří si vyžádali dva přídavky. Koncert lze považovat za zdařilou prezentaci české hudební scény v zemi tak muzikální, jako je právě Itálie. 


 

Olomouc:

Petr Planý v rozsáhlém, všechny epochy varhanní hudby zahrnujícím programu překvapil ve všech směrech. Přednesl s vkusnou střízlivostí renesanční hudbu J. Obrechta a F. Maschera. Z Bachova díla, vedle chorálových předeher, zazněly v autentickém provedení tři velké opusy (BWV 651, 527, 540). Ve stejně dokonalé interpretaci jsme slyšeli skladby J.F.N. Segera, J.K. Kuchaře, B.A. Wiedermanna a zejména ukázku z vrcholně náročného soudobého díla O. Messiaena. Hra Petra Planého se vyznačuje velkou výrazovou škálou od lyrického a citového přednesu až po projev úderný a energický. To mu, vedle muzikálnosti, umožňuje mimořádné technické vybavení. Nejnáročnější díla varhanní literatury provedl přesvědčivě, pokud jde o výraz a obsah skladeb, s obdivuhodnou technickou samozřejmostí, precizně a brilantně.

Neufchateau:

Varhanní koncert Petra Planého u sv. Mikuláše umožnil milovníkům hudby prožít vzácné okamžiky - tak výjimečná byla virtuozita a citlivost českého umělce. Velkolepý recital sdružující v jeden celek nadšení, vzlet, hluboké procítění a vysoké mistrovství v ovládání varhan. Svědectví zřídka dosahované úrovně, jež činí z Petra Planého důstojného vyslance české varhanní školy.

Michel Chapuis, Paříž:

Petr Planý je hudebník, který plně ovládá své umění.

André Stricker, Strasbourg:

Petr Planý je pozoruhodný varhaník, který zcela uspokojil posluchače.

Speyer nad Rýnem:

Jemný cit pro registraci rozvinul Petr Planý v obou v pozdněromantickém slohu komponovaných skladbách B.A. Wiedermanna a dal vzniknout barevné, velmi kontrastní zvukové paletě. Zatímco z hlubokosti k výšinám spějící Notturno dokázal Petr Planý naplnit náladou plnou tajemství, Toccata a fuga f moll zdůraznila technické a agogické schopnosti varhaníka.

Marilyn Mason, Ann Arbor, University of Michigan, USA:

Petr Planý je mimořádný hudebník: varhaník neobyčejné muzikality, podepřené pevnými základy jeho vzdělání. Jeho recital byl jedinečný.

Sylvia Hunt, Albertson College, Idaho, USA:

Petr Planý - kultivovaný interpret a učitel. Budeme si ho dlouho pamatovat a těšit se na jeho návrat .

Larry E. Craig, U.S. senátor:

Petr Planý - excelentní hudebník a vyslanec dobré vůle své země.

Hiroshi A. Usami, Nagoya, Japonsko:

Petr Planý nás uchvátil hloubkou svého projevu. Hraje z celého srdce.

© 2006-2024 KHV | kontakt | admin