Mapa stránek  |  English

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 265
E-mail:gabriela.coufalova@upol.cz

Konzultace

 
Konzultační hodiny ve zkouškovém období pouze po předchozí domluvě na e-mailu: gabrielacoufalova@centrum.cz

 


Odborné zaměření

 
 
Odborné zaměření: kritická edice korespondence Bohuslava Martinů; edukační program Slyšet jinak zaměřený na elementární komponování a kreativní hudební výchovu; hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech
 
Výuka předmětů: dějiny hudby, nauka o hudebních nástrojích, poslechový seminář evropské hudby, hudební estetika, souborová komorní hra
 
 


Životopis

GABRIELA COUFALOVÁ  absolventka oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně (1997-2001), Učitelství pro 2.st. ZŠ: hudební výchova – německý jazyk na PdF UP v Olomouci (1998-2002) a doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na téže univerzitě (2002-2005). V letech 1997-1999 vyučuje zobcovou a příčnou flétnu na ZUŠ Letohrad a 2002-2004 je lektorkou německého jazyka v Centru jazykové přípravy PdF UP. Od roku 2005 působí jako odborná asistentka pro hudební dějiny a teorii na Khv PdF UP v Olomouci.


Ostatní údaje

Publikační činnost:           
 
 
Recenze: 

 ·  COUFALOVÁ, G. – HRUBÁ, B. – VŠETIČKOVÁ, G. In. OperaPlus, 11. 12. 2023. ISSN 1805-0433. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20231226212749/https://operaplus.cz/festival-opera-schrattenbach-letos-prinesl-povedena-i-nevydarena-vystoupeni/
 ·  COUFALOVÁ, G. Olomoucký festival Opera Schrattenbach: reStart ve znamení oslav. In. OperaPlus, 16. 12. 2022. ISSN 1805-0433. Dostupné z: https://operaplus.cz/olomoucky-festival-opera-schrattenbach-restart-ve-znameni-oslav/ 
·  COUFALOVÁ, G.: Ensemble Inégal s Händelovými Chandos anthems zazářil na olomouckém Podzimním festivale duchovní hudby. In. Harmonie on-line. 6. 10. 2022. Dostupné z: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/ensemble-inegal-s-handelovymi-chandos-anthems-zazaril-na-olomouckem-podzimnim-festivalu-duchovni-hudby.html
 ·  COUFALOVÁ, G. – VŠETIČKOVÁ, G.: Festival Opera Schrattenbach se po nucené přestávce vrátil do Olomouce. In: OperaPlus, 20.12. 2021. ISSN 1805-0433. Dostupné z: https://operaplus.cz/festival-opera-schrattenbach-se-po-nucene-prestavce-vratil-do-olomouce/
·  COUFALOVÁ, G. – VŠETIČKOVÁ, G.: Festival Baroko 2021 úspěšně uvedl operu Endymio ve staronovém hávu. In: OperaPlus, 20. 7. 2021. ISSN 1805-0433. Dostupné z: https://operaplus.cz/festival-baroko-2021-uspesne-uvedl-operu-endymio-ve-staronovem-havu/
·  COUFALOVÁ, G. VŠETIČKOVÁ, G. Olomoucká Pocta české hudbě aneb konec sezóny v Moravské filharmonii. In. Hudební rozhledy, 2016/6, s. 20. ISSN 0018-6996.
· VŠETIČKOVÁ, G. – COUFALOVÁ, G.: Hle, přede mnou je vytoužený okamžik..." Recenze festivalu Olomoucké barokní slavnosti. In Opus musicum, 2013/4, s. 101-103. ISSN 0862-8508. 
·  COUFALOVÁ, G. Olomoucký festival Opera Schrattenbach 2006 završilo Zrození diamantu. In Opus musicum 2007/1. ISSN 008628505.  
·  COUFALOVÁ, G. Trhák z Broadwaye dorazil s úspěchem na Hanou. In Olomoucký den. 2006. 
·  COUFALOVÁ, G. Obrovský úspěch polského kontratenoristy. In Olomoucký den. 10.9.2005.
·  COUFALOVÁ, G. Žena a muž ožhratý: Herci vzbuzovali v publiku všeobecné veselí. In Olomoucký den. 23.8.2005.
·  COUFALOVÁ, G. Novodobé premiéry s barokními klarinami. In MF Dnes. 24.9.2003.
·  COUFALOVÁ, G. Baroko: Premiéry pro kardinála Dietrichsteina. In MF Dnes. 17.9. 2003.
·  COUFALOVÁ, G. Recenze na skriptum: Kapitoly z dějin evropské hudby – Od gregoriánského chorálu po Claudia Monteverdiho. In e-Pedagogium, 2002/4. ISSN 12137499 (internetová verze), ISSN 12137758 (tištěná verze).
·  COUFALOVÁ,G.-HŘEBCOVÁ, H. Zpráva o konferenci Hudební pedagogika a výchova. In e-Pedagogium. Olomouc 2002/4. ISSN 12137499 (internetová verze), ISSN 12137758 (tištěná verze).  
 
Umělecká činnost:
Hudební spolupráce s Ensemble Damian v rámci festivalů Baroko, Opera Schrattenbach, Olomoucké barokní slavnosti (A. Vivaldi: La Senna festeggiante; barokní pasticcio La Nascita del Diamante, H. von Wilderer: Facetum musicum; T. Hanzlík: Lancelot a Alexandrina; V. Zouhar: Pinnas Columbae; Arcadi. Hudební hra pro pět občanů); členka Slyšet jinak laptop ensemble (Vít Zouhar: LIBOsad – zvukově vizuální hra pro čtyři hráčezaHRAda – zvukově vizuální hra pro čtyři hráče / jaro: tak vzdálené, tak blízké; NAD HLA VOU – hudebně vizuální hra pro čtyři hráče, EUOUAE – hudební performance pro hlasy a laptopy. Planina – hudebně vizuální hra pro čtyři hráče; comPOsica 1667 pro tři hráče). Hudební spolupráce s Dětskou operou Olomouc (T. Hazlík: Tvarůžkové ódyEndymioJirka s kozou), členka Bez dechu Quartett.
 
 
          
 
Projekty: 
 
The Bohuslav Martinů’s Correspondence. Critical Edition: Second Part. To His Family, Frank Rybka and Karel Šebánek (GAČR 22-24782S, 2022–2024, členka řešitelského týmu)
 
Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů – první část (GAČR 18-09277S, 2018–2020, členka řešitelského týmu)
 
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce – klíč.aktivita č. 8 (ESF OPVVV, 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, 2017–2021, členka řešitelského týmu)
 
Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj – klíč.aktivita č. 6 (ESF, 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183, členka řešitelského týmu)
 
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce – klíč.aktivita č. 3 (ESF OPVVV, 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, 2017–2021, členka řešitelského týmu)
 
Inovace předmětů Didaktika hudební výchovy a náslechová praxe 1, 2. (FRUP_2018_036, 2018, spoluřešitelka)
 
Czech Bio-Imaging "Changing in brain structure and function following short-term Different Hearing music-creative programme" (grant LF UP v Olomouci, 2017, členka řešitelského týmu)
 
Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze (GAČR 13-19162S, 2013–2017, členka řešitelského týmu)
 
Výzkum postindeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově (GAČR GAČR 408/09/0121, 2009–2013, členka řešitelského týmu)
 
Hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech v letech 1850–1945 ve světle
dobového tisku (GA ČR, 408/09/089, 2009–2011, hl. řešitelka)
 
Souborné vydání Bohuslava Martinů – 1. fáze (GAČR 408/08/1604, 2008–2012, členka řešitelského týmu)
 
Aplikace hudebně-teoretických a praktických disciplín 18.století v analytických a tvůrčích činnostech studentů VŠ(IGS PdF UP , 2006, hl. řešitelka)
 
 
 
Zahraniční studijní, vědecko-výzkumné a výukové pobyty:
 
8.–12. 4. 2019 University Šiauliai (Litva), Department of Music Education and Visual Arts (výukový pobyt)
 
13.–15. 3. 2017 Comenius University Bratislava, Slovakia (výukový pobyt)
 
10.–14. 10. 2016 University of Applied Sciences Munich, University of Applied Sciences Benediktbeuern, OTH Regensburg – Faculty of Social and Health Care Sciences, Germany (studijní pobyt, jednání o spolupráci)
 
21.–23. 3. 2016 Comenius University Bratislava, Slovakia (výukový pobyt)
 
10.–14. 4. 2016 Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia (výukový pobyt)
 
14.–17. 11. 2015 – University of Applied Sciences Benediktbeuern, Germany (studijní pobyt)
 
17.–21. 11. 2015 – University of Graz, Department of Musicology, Austria (výukový pobyt)
 
2.–6. 9. 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM, Albena, Bulgaria (účast na konferenci)
 
6.–10. 5. 2014 University of Presov, Slovakia (jednání v rámci projektu ESF)
 
9.–16. 6. 2013 – Berlin Philhamonic Orchestra; kulturkind – arts and culture organization for children and adolescents; network “junge ohren”; German Federal Cultural Foundation; Foundation Genshagen Berlin-Brandenburg Institute for German and French Co-operation in Europe; German Museum of Hygiene: Emphases on the museum-pedagogical program (studijní pobyt)
 
18.–23. 11. 2012 Carl Orff Institute for Elemental Music and Dance Pedagogy, Salzburg, Austria (studijní pobyt)
 
14.–21. 7. 2012 – 30th ISME World Conference, Thessaloniki, Greece (účast na konferenci)
 
26.–28. 6. 2011 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt v rámci projektu GAČR)
 
1.–4. 12. 2010 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt)
 
11.–15. 7. 2010 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt)
 
14.–18. 10. 2009 – Austrian National Library (vědecko-výzkumný pobyt)
 
září 1999–leden 2000 – Otto von Guericke University Magdeburg, Germany (studijní pobyt)
  
 


© 2006-2024 KHV | kontakt | admin