Mapa stránek  |  English
Kalendář akcí > PaedDr. Anny Derevjaníková, Ph.D. - cyklus přednášek a workshopů

PaedDr. Anny Derevjaníková, Ph.D. - cyklus přednášek a workshopů

Kdy: 20.3. (Úterý) - 22.3. (Čtvrtek)

Kde: Katedra hudební výchovy, PdF UPOL, učebny 122, 110

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouciv rámci programu SOKRATES - ERASMUS pořádá cyklus přednášek a workshopů PaedDr. Anny Derevjaníkové, Ph.D.(vedoucí Katedry umělecké, estetické a pohybové výchovy Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešově)  

Pondělí 19. 3. 2007, 15:00 hod., UC UP � KHV, učebna č. 112

Přednáška:Folklór Východného Slovenska jeho charakteristické znaky i súčasné podoby           Určeno všem zájemcům
 
 Úterý 20. 3. 2007; 8:00 hod.. UC UP  KHV, učebna č. 112

Workshop:

Riekanka ako ju poznáme či nepoznáme

(malé folklórne a literárne žánre a ich miesto v edukácii detí mladšieho školského veku, workshop) práca s riekankou, jej využitie pri rozvoji rytmického cítenia, v hudobno - pohybových činnostiach, rozvoji hudobnej predstavivosti, hudobnej tvorivosti, vytváranie inštrumentálneho sprievodu, a v hudobno-dramatických prejavoch)

Určeno studentům 3. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň Z�

 
 Středa 21. 3. 2007; 16:45 hod.. UC UP � KHV, učebna č. 110

Workshop:

Hudobná hra ako prostriedok integrácie hudobno - výchovných činností v predškolských zariadeniach(hra ako prirodzený prejav a potreba dieťata, hudobná hra, jej charakteristiky, hry v jednotlivých hudobno-výchovných činnostiach, hra ako prostriedok integrácie a aktivizácie  deti predškolského veku, praktické ukázky práce)

Určeno studentům 2. ročníku oboru Učitelství pro M�

 
 Čtvrtek 22. 3. 2007, 8:00 hod., UC UP � KHV, učebna č. 112 (A)Čtvrtek 22. 3. 2007, 14:00 hod., UC UP � KHV, učebna č. 112 (B)

Workshop:

Rómske folklórne prejavy a možnosti ich využitia na I. stupni základnej školy(charakteristické znaky kultúry Rómov, vzťah ku kultúre majority, príprava rómskych asistentov na Pedagogickej fakulte PU v Prešove, hudobnosť Rómov v minulosti a dnes, využitie rómskych folklórnych prejavov v špeciálnych triedach a v triedach zmiešaných  - praktická práca) 

(A) Určeno studentům 3. ročníku oboru Učitelství pro ZŠ a speciální pedagogika

(B) Určeno učitelům fakultních i jiných základních škol

© 2006-2024 KHV | kontakt | admin