Mapa stránek  |  English

Bakalářské studijní programy


Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání 
Cílem studia je poskytnout vědomosti o hudební kultuře, hudební dovednosti a rozvoj hudebních schopností studentů tohoto programu, budoucích hudebníků, kteří se většinou budou zaměřovat na hudebně pedagogickou činnost a tak poskytnout vzdělávání a teoretické a praktické kompetence pro výkon jejich budoucí profese. Studijní obor vychází z profilu dobrého hudebníka, budoucího učitele hudby. Je koncipován jako bakalářský, který předpokládá pokračování v magisterském studijním oboru  Učitelství hudební výchovy  pro střední školy a druhý stupeň základních škol.
Garant oboru: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.;  e-mail gabrielacoufalova@centrum.cz© 2006-2024 KHV | kontakt | admin