Mapa stránek  |  English

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 268
E-mail:vit.zouhar@upol.cz

Konzultace

po předchozí elektronické nebo telefonické dohodě /
by appointment
e-mail: vit.zouhar@upol.cz
tel: 585635268
Út / Tu: 15.00-15.45
St / We: 10.30-11.15

Odborné zaměření

- hudba 20. a 21. století
- rozbor skladeb
- kompozice

Životopis

VÍT ZOUHAR (*1966), hudební skladatel, muzikolog a profesor Univerzity Palackého v Olomouci. Hudební vzdělání získal v mládí od svých rodičů Zdeňka Zouhara a Věry Zouharové. Skladbu vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (Ištvan, Piňos) a na Universität für Musik u. darstellende Kunst Graz (Pagh-Paan, Pressl), muzikologii na Masarykově univerzitě v Brně. Disertaci obhájil na JAMU v Brně. Habilitoval se na Ostravské univerzitě a inaugurován byl na JAMU. Kompoziční kurzy absolvoval na Accademia Chigiana v Sieně (Donatoni) a v Darmstadtu (Cage, Xenakis).
Je autorem nebo spoluautorem řady oper (L´Arianna, La Dafne, Coronide, Torso, ECHO, TiAMO), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl (Brána slunce, Blízká setkání zběsilostí srdce, Pinnas columbae Zvlněná hladina), hudebních her a zvukových instalací (Arcadi, zaHRAda, Tastes, Planina, EUOUA). Jeho hudba je spojována s minimalismem a postmodernou. Zouhar je nositelem Ceny Alfréda Radoka, ceny NUBERG a mnoha dalších ocenění. Řada skladeb vznikla na objednávku (Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je pravidelně prováděna a nahrávána v Evropě a USA. Zouharova divadelní tvorba byla a je v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafne, Noci Dnem, Otvírání studánek Alfréda Radoka), Ensemble Damian (Coronide, Torso, Saeculum Coronatum, L´Arianna) a opera povera (ECHO).
Zouharovy opery Noci Dnem (2005) a La Dafne (2011, společně s T. Hanzlíkem a Roccem) vznikly na objednávky Národního divadla Brno. Opery Coronide (2000) a Torso (2003, společně s T. Hanzlíkem) uvedlo mj. Národní divadlo v Praze, Teatro Asioli Corregio, mnoho domácích a zahraničních festivalů a patří k nejúspěšnějším inscenacím Ensemble Damian. Od roku 2015 Zouhar vytváří s režisérem, scénografem a designérem Roccem cyklus experimentálních oper ECHO – Metamorphoses.  První uvedli v premiéře na Prague Quadriennale 2015. ECHO – Metamorphoses II  oba autoři premiérovali s pěvkyní Natalií Uschakovou na festivalu Opera 2017. Opera ECHO – Metamorphoses III – Garden of Life zahajovala festival  Prague Quadriennale 2019. V roce 2018 Zouhar dokončil s  T. Hanzlíkem operu L´Arianna  pro festival Olomoucké barokní slavnosti.
Od roku 2014 Zouhar vytváří a uvádí společně s Gabrielou Coufalovou, Jaromírem Synkem, v rámci Slyšet jinak Laptop Ensemble, a s videoartistou Tomášem Hrůzou cyklus hudebních a vizuálních her Arcadi (2014), zaHRAda (2015), LIBOsad  (2016), Planina (2017), EUOUAE (2018), NAD HLA VOU  (2018). GArdenME/zaHRAda uvádí od roku 2016 Martin Herman s CSU Long Beach Laptop Ensemble. Na tento cyklus navázaly performance a multimediální projekty Tastes (2016) a MarISHA (2019) které Zouhar vytvořil společně s Ivo Medkem, Sárou Medkovou, Lukášem Medkem, Janem Kavanem a Roccem (MarISHA).
Zouharův balet Wide Crossing (1996) nastudoval Opernhaus Graz a die Theater Künstlerhaus Wien. Na objednávku Národního divadla v Praze vytvořil v roce 2009 hudbu k inscenaci J. A. Pitínského Radúz a Mahulena Julia Zeyera a v roce 2012 k inscenaci Hany Burešové Pán z Prasečkova Molièra. Na objednávku Národního divadla v Brně napsal v roce 2016 hudbu k inscenaci J. A. Pitínského Otvírání studánek Alfreda Radoka Martina Sládečka. Mnoho jeho skladeb vzniklo na objednávku a z podnětu souborů Orchestr Berg, Dama Dama, Ensemble Damian, Ensemble MoENS, Duo Ardašev, Malle Symen Quartet ad. a na objednávku festivalů a institucí Moravský podzim, Baroko Olomouc, Poesiefestival Berlin, Terezín Music Foundation, Concentus Moraviae, Expozice nové hudby Brno, Forfest Kroměříž, Mladé pódium ad. Zouharovy orchestrální skladby zazněly v rámci abonentních cyklů Filharmonie Brno, Moravské filharmonie Olomouc, Orchestr Berg, Filharmonie Bohuslava Martinů, Plzeňské filharmonie ad. Spolupracoval s dirigenty Tomášem Hanusem, Jakubem Hrůšou, Václavem Luksem, Petrem Šumníkem, Tomášem Hanzlíkem, Vladimírem Válkem, Petrem Vrábelem, Petrem Vronským ad.
Jeho komorní a orchestrální skladby byly provedeny na festivalech Pražské jaro, Schleswig-Holstein-Musik-Festival, Shanghai spring music festival, Hörgänge Wien, Mélos-Etos Bratislava, Ostravské dny nové hudby, Mezinárodní hudební festival Brno, Forfest, Music of our Age Budapest, Baroko Olomouc, Janáčkův máj aj. Pravidelně spolupracuje se soubory Ensemble Damian a ISHA Trio. Skladby vyšly na několika CD a jsou uváděny v médiích. Opera Torso byla nominována na inscenaci roku 2005, Noci Dnem na inscenaci roku 2005 a na hlavní cenu festivalu Opera 2009. Opera L´Arianna získala na festivalu Opera Praha 2020 cenu diváků. O Coronide vznikly dokumenty v ČT (R. Chudoba 2001, Z. Plachý 2004) a Estonian TV (2003). Rudolf Chudoba natočil o Noci Dnem dokument Kouzlo jedné flétny (2006). Opera ECHO II byla součástí dokumentu ČT Festival hudebního divadla (Blažena Hončarivová, 2017). Jako hostující skladatel Zouhar působil ve Werkstadt Graz a na IEM Graz.
V roce 2004 Zouhar vydal monografii Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století. Jeho teoretické práce jsou zaměřeny na problematiku hudby 20. století (minimalismus, hudební postmoderna). Pro IEM Cube ve Štýrském Hradci rekonstruoval prostorovou verzi elektroakustické skladby Poème électronique Edgarda Varèseho (2003). Podílí se na kritickém vydání děl Bohuslava Martinů. V roce 2016 vydal svazek Bohuslav Martinů - Bureš Cantatas. The Bohuslav Martinů Complete Edition. Series VI/2/3. Cantatas. Společně se Zdeňkem Zouharem publikoval v roce 2008 knihu Dear Friend. Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar. S Gabrielou Coufalovou vydal v roce 2017 Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s letters to Miloslav Bureš a 2019 Milý Miloši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi. V roce 2018 vydal společně s Irenou Veselou knihu Zdeněk Zouhar (1927-2011) : ohlédnutí k 90. výročí narození. Zouhar inicioval v roce 2001 vznik programu Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově. V roce 2014 vydal s Ivo Medkem a Jaromírem Synkem Composing in the classroom. Different Hearing: Experiences in Czech Music Education a s Jiřím Kopeckým a Jaromírem Synek Hudební hry jinak. Tvořivé hry a modelové projekty elementárního komponování. V letech 1992–2004 působil na Institutu pro elektronickou hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci. V letech 2003-2014 byl místopředsedou správní rady Nadace Bohuslava Martinů v Praze. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2003–2006 byl proděkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2010 je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci pro studium.


Ostatní údaje

Výběrová bibliografie a skladby
 
Monografie
ZOUHAR, Vít – COUFALOVÁ, Gabriela: Dear Miloš: Bohuslav Martinů's Letters to Miloš Šafránek. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 880 s, ISBN 978-80-244-5529-7.
ZOUHAR, Vít – COUFALOVÁ, Gabriela: Milý Miloši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi.  Olomouc: VUP, 2018, 816 s, ISBN 978-80-244-5521-1.
ZOUHAR, Vít – COUFALOVÁ, Gabriela: Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů´s letters to Miloslav Bureš. Olomouc: VUP, 2017, 359 s, ISBN 978-80-244-5132-9.
VESELÁ, Irena – ZOUHAR, Vít: Zdeněk Zouhar (1927-2011) : ohlédnutí k 90. výročí narození.  Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017, 108 s., ISBN 978-80-7051-241-8.  
ZOUHAR, Vít (ed.): Bohuslav Martinů - Bureš Cantatas. Opening of the Springs, H 354, The Legend of the Smoke from Potato Tops, H 360, A Dandelion Romance, H 364, Mikesh from the Mountains, H 375. The Bohuslav Martinů Complete Edition. Series VI/2/3. Cantatas. Praha: Bärenreiter, 2016, XLVI, 198 s., ISMN 979-0-2601-0835-6.
MEDEK, Ivo; SYNEK, Jaromír; ZOUHAR, Vít: Composing in the Classroom. Different Hearing: Experience in Czech Music Education. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014,  144 p. ISBN 978-80-7460-065-4 
KOPECKÝ, Jiří; SYNEK, Jaromír; ZOUHAR, Vit: Hudební hry jinak. Hry se zvuky a elementární komponování. Brno, Janáčkova akademie múzických umění, 2014, 226 s., ISBN 978-80-7460-066-1  
ZOUHAR, Zdeněk; ZOUHAR, Vít: Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi. Dear Friend. Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 428 s. ISBN 80-244-1548-8
ZOUHAR, Vít: Postmoderní hudba? Německá debata na sklonku 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 251 s. ISBN 80-244-0973-9
ZOUHAR, Vít: Texte. Graz: Werkstadt Graz, 1994, 36 s.

Kapitoly v knihách

ZOUHAR, Vít: Několik životů Zdeňka Zouhara na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. In: BÁRTOVÁ, Jindřiška a kol.: Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 286-319. ISBN 978-80-7460-176-7, 338 s.
MEDEK, Ivo; MEDKOVÁ, Sára; ZOUHAR, Vít: Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce współczesnej (na przykładzie "Brneńskiej szkoły kompozytorskiej"). In: Anna Nowak (red.): Interpretacje dzieła muzycznego. W kontekście kultury, t. II. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Bydgoszcz, 2017, s. 89-105, 17 s. ISBN 978-83-61262-02-2. 
ZOUHAR, Vít: Práce s významem u vybraných děl Ivo Medka. In: ŠNAJDR, Pavel (ed.): Brněnská kompoziční škola na přelomu 20. a 21. století. Interpretační poznámky ke skladbám nastudovným a interpretovaným ansámblem BCO (Brno Contemporary Orchestra). Janáčkova akademi múzických umění: Brno, 2014, s. 93- 97 ISBN 978-80-7460-056-2.
ZOUHAR, Vít: „Ich weiß nicht, wie sie mich gefunden haben.“ Zu Bohuslav Martinus  Zbojnické písně (Rebellenlieder) und dem Chorzyklus Nové české písně“ (Neue tschechische Lieder). In: Březina, Aleš; Rentsch, Ivana (Hrsg.): Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinu in der Musikgeschichte des 20. Jahrhundert. Continuity of Change. Bohuslav Martinu in Twentieth-Century Music History. Martinů-Studien 3.  Bern: Peter Lang, 2010 2010. 434 S. ISBN 978-3-0343-0403-0, s. 423-434
ZOUHAR, Vít: Hudební minimalismus mezi modernou a posthistorií. In: Daniel, Ladislav (ed.): Umění: prostor pro žiovot a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008 ISBN 978-80-244-1996-1, s. 125-152 
ZOUHAR, Vít: Mávání posthistorii: Arvo Pärt, Philip Glass a Michael Nyman. In: Poledňák, Ivan (ed.): Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 ISBN 978-80-244-1809-4, s. 323-334.
 
Redakce
Sborník Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách (eds.: Zouhar, Vít – Medek, Ivo – Synek Jaromír). Brno: JAMU, 2004. 84 s. ISBN 80-85429-94-2
 
Studie a stati v zahraničních časopisech a sbornících
ARKHIPOVA, Anna, HOK, Pavel, VALOŠEK, Jan, TRNEČKOVÁ, Markéta, VŠETIČKOVÁ, Gabriela, COUFALOVÁ, Gabriela, SYNEK, Jaromír, ZOUHAR, Vít, HLUŠTÍK, Petr (2021). Changes in Brain Responses to Music and Non-music Sounds Following Creativity Training Within the “Different Hearing” Program.  Frontiers in Neuroscience, October. Front. Neurosci. 15:703620. doi: 10.3389/fnins.2021.703620. 
MEDKOVÁ, Sára; MEDEK, Ivo; ZOUHAR, Vít: Historical Music Referenced in Czech Contemporary Music (focused on the “Brno Compositional School”). In: HARMONIA. The Journal of the Graduate Association of Musicologists und Theorists (GAMuT) at the University of North Texas, 2018, May, S. 41-62.
ZOUHAR, Vít; MEDEK, Ivo: Music making in the classroom:possibilities for Czech music education. In: The 2nd World Conference on Arts Education, 25-28 May 2010, Seoul. Seoul, 2010, s.1-3.
MEDEK, Ivo, ZOUHAR, Vít, ŽALČÍKOVÁ, Lenka: To the Teamwork Creativity. In: Filosofické koncepcie v hudbe a umení 6., sborník mezinárodní konferenc. Akadémia umení v Banskej Bystrici a HUAJA Banská Štiavnica. Banská Bystrica: AU, 2010, s. 31-33,  ISBN 978-80-89078-77-6
ZOUHAR, Vít: Novák-Zemek, Pavel. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Herausgegeben von Ludwig Finscher ; begründet von Friedrich Blume. - 2., neubearb. Ausg.. – Kassel; Stuttgart: Bärenreiter; J.B. Metzler, 2008, s. 617-618. ISBN 978-3-7618-1139-9
ZOUHAR, Vít: Dear Friend Zouhar: Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar from 1949-1959. Bohuslav Martinů Newsletters, 2007, Vol. 7, No. 2, pp 5-10. ISSN 1214-6234
ZOUHAR, Vít: Zouhar, Zdeněk. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Band 17: Vin-Z. Herausgegeben von Ludwig Finscher ; begründet von Friedrich Blume. - 2., neubearb. Ausg.. – Kassel; Stuttgart: Bärenreiter; J.B. Metzler, 2007, s. 1560-1562.  ISBN 978-3-476-41032-0.
ZOUHAR, Vít: Seppo Gründler. In: La MOTTE-HABER, Helga de; OSTERWALD, Matthias; WECKWERTH, Georg (Hrsg.): Sonambiente Berlin 2006. Klang, Kunst, Sound art. Heidelberg: Kehrer Verlag, 2006, s. 72. ISBN 978-3-936636-93-2¨
MUSIL, Thomas; ZMÖLNIG, Johannes; ZOUHAR, Vít; HÖLDRICH, Robert: Virtual Audio Reproduction Engine for Spatial Environments In: ICMC 2005 free sound. Conference proceedings International Computer Music Conference ; Escola Superior de Música de Catalunya Barcelona, Spain ; September 4-10, 2005. San Francisco: Computer Music Association 2005. XXVII, 852 S. 345-349.
ZOUHAR, Vít; LORENZ, Rainer; MUSIL, Thomas, ZMÖLNIG, Johannes; HÖLDRICH, Robert: Hearing Varèse's Poème électronique inside a virtual Philips Pavilion. In: Eion Brazil (Ed.): ICAD 2005 - The 11th Meeting of the International Conference on Auditory Display. Limerick, Ireland, July 6-9 2005. s. 247-252. ISBN 1-874653-81X.
ZOUHAR, Vít: Hudební výchova bez bariér? K projektům Klangnetze a Slyšet jinak. In: Acta paedagogicae. Annus III. Olomouc-Prešov. Prešov, 2004, s. 71-77, ISBN 80-80-68-254-2
ZOUHAR, Vít: Re: Peter Quinn´s study ´Out with the Old and In with the New: Arvo Pärt's Credo. Tempo, 2000, Nr. 213, July, s. 63–64. ISSN 0040-2982.
ZOUHAR, Vít: Poznámky ke kategorizaci hudby 80. let. Postmoderní stylovost? In: Musicologicum I. Hudobné žánre európskej hudobnej kultúry v minulosti a súčasnosti. Bratislava: Universitas Comeniana Bratislava, 1995, s. 70–74.


Studie a stati v domácích časopisech a sbornících

ZOUHAR, Vít: Hudební Olomouc. Nebo musikalische Olmütz?, Harmonie,  2020, roč. 29, č. 1, s. 42-47, ISSN 1210-8081
ZOUHAR, Vít: Kantáty Bohuslava Martinů na básně Miloslava Bureše,  Hudební rozhledy,  2020, roč. 73, č. 3 ISSN 0018-699
http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=224&id_clanku=5056
ZOUHAR, Vít: Bohuslav Martinů na straně Maďarů, Lidové noviny, 28. 1. 2017.
ZOUHAR, Vít: As regard the terms, there is much I do not understand. Bohuslav Martinů’s notes on Janáček’s introduction to the collection “Moravian Folksongs Newly Collected”. Musicologica Brunensia 48, 2013, 2, pp 191-199.
ZOUHAR, Vít: The text and beyond: real-time opera. Notes on La Dafne, Coronide and Mente. In: ŠŤASTNÝ, Jaroslav (ed.): Musica Nova VII. Almanac of the International Conference Musica Nova VII.  Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2011. Brno: JAMU, 2012, 173 s. ISBN 978-80-7460-028-9, s. 118-124.
MEDEK Ivo, ZOUHAR, Vít: Slyšet jinak: komponování pro každého. In: Diskusní fórum. Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí, Praha 22.-23.září 2011. Praha: NIPOS, 2011, 222 s. ISBN 978-80-7068-012-4, s. 103-106.
ZOUHAR, Vít: "Budu se snažit užít celou báseň". K proměnám básnického cyklu Miloslava Bureše, který Bohuslav Martinů zhudebnil v kantátě Otvírání studánek. In: STEINMETZ, Karel; NOWAK, Jan (eds.): Janáčkiana 2010. Moravsko-slovenské folklórní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Ostrava: Ostravská univerzita,  2010, 188 s.; s. 137-146. ISBN 978-80-7368-875-2.
ZOUHAR, Vít: Mente and Expressive Possibilities of Morphing in Contemporary Melodrama. In: DEVINE, Patrick, F.; KOPECKÁ, Vlaďka; KOPECKÝ Jiří (eds.): Musicologica Olomucensisa 12. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, 392 s; s. 361-372  ISSN 1212–1193. 
ZOUHAR, Vít: Bohuslav Martinů sborový III. "Nevím jak mne našli". Poznámky ke Zbojnickým písním, Cantus, 2009, XX, č. 3, s. 27-29, ISSN 1210-7956
ZOUHAR, Zdeněk; ZOUHAR, Vít: Bohuslav Martinů sborový, Cantus, 2009, XX, č. 1, s. 31-33. ISSN 1210-7956
ZOUHAR, Vít: Komponování ve třídách. Poznámky k prvním americkým  a britským projektům. In: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882-1962) Sborník z mezinárodní muzikologické konference konané 29. listopadu-1. prosince 2007 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 186-190, ISBN 978-80-903776-5-3
ZOUHAR, Vít: Milý příteli Zouhare: Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi z let 1949-1959. Opus musicum, 2007, r. 39, č. 3, s. 4-7. ISSN 00862-8505
ZOUHAR, Vít: Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi z let 1949-1959. Zprávy Společnosti Bohuslava Martinů, 2007, č. 30, s. 63-69.
ZOUHAR, Vít: Slyšet jinak. Komponování jako výuková metoda i nástroj k poznávání hudebních skladeb. In: Aeduca 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s.1-5. ISBN 978-80-244-1729-5
ZOUHAR, Vít: Czech Music in Advertising (and a walk through Olomouc). In: The Czech Study Abroad Program – Handout. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 86-93. ISBN 80-244-1562-3
ZOUHAR, Vít: Proporce nebo výraz? Ke kompozičním principům skladatele Petera Tenhaefa. In: Hudební věda a výchova 10. Musica VIII - 2006. Olomouc: VUP, 2006, s. 23-31. ISBN 80-244-1508-9
ZOUHAR, Vít: Ke genezi programu Slyšet jinak. In: Hudební improvizace. Sborník celostátní konference. 1.-2. listopadu 2005. Praha: Česká hudební rada/Divadelní ústav, 2005. s. 4-6.
ZOUHAR, Vít: Několik poznámek k opeře Noci Dnem. In: Příběh vojáka/Noci Dnem. Brno: Národní divadlo v Brně, 2005, s. 8-10.
ZOUHAR, Vít: Rozpoznávání postmoderny? Skladby a skladatelé podle Hermanna Danusera. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 1, č. 4. ISSN 1214-5955
ZOUHAR, Vít: Slyšet jinak: Každý může být skladatelem. In: Zouhar, Vít; Medek, Ivo; Synek Jaromír (eds.): Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Brno: JAMU, 2004, s. 11-23. ISBN 80-85429-94-2
ZOUHAR, Vít: Kaulquappen, Video und Loops. Bild versus Sound in Rings of Levels. In: Musica Nova IV. Brno: JAMU, 2004, s. 70-76. ISBN 80-85429-91-8
ZOUHAR, Vít: Coronide. Praha: Národní divadlo v Praze, 2004. 15 s. ISBN 80-7258-174-0
ZOUHAR, Vít: Gesta a řád. Ke kompozičním principům skladatele Petera Tenhaefa. In Duchovní proudy v současném umění. Forfest XIV. Kroměříž, 2004 (v tisku)
ZOUHAR, Vít: Čísla mezi výrazem a strukturou. K proměnám číselných vztahů v hudbě 20. století. In: Hudební věda a výchova 9. Olomouc: VUP, 2003, s. 21-34. ISBN 80-244 0773-6
ZOUHAR, Vít: Nenápadné struktury. Analytické poznámky ke skladbě Credo Arva Pärta. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Sborník referátů ze 3. a 4. ročníku. Hudební analýza (druhy, metody, didaktické přístupy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 57-66. ISBN 80-244-0181-9
ZOUHAR, Vít: Nenápadné struktury. Analytické poznámky ke skladbě Credo Arva Pärta. Opus Musicum, 2001, č. 2, s 18-30. ISSN 00862-8505
ZOUHAR, Vít: Hudební expozice na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928. Záměr nebo důsledek? In: Hudební věda a výchova 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2000, s. 17-22. ISBN 80-244-0182-7
ZOUHAR, Vít: Trstěnickou stezkou (do Brna). HIS Bulletin, 2000, č. 6, s. 4-5. ISSN 1212-451
ZOUHAR, Vít: Trstěnice Path (to Brno). Czech Music, 2000, No. 6, s. 8. ISSN 1211-0264
ZOUHAR, Vít: Verzicht auf das Individuelle? Bemerkungen zum Arvo Pärts Passio. In: Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 32/33. Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? Brno, 1999, s. 87-95. ISBN 80-210-2155-1
ZOUHAR, Vít: Ars Incognita v rozhovorech. HIS Bulletin, 1999, č.6 s. 4-5. ISSN 1212-4516
ZOUHAR, Vít: Ars Incognita in Conversation. Czech Music, 1999, No. 6, s. 1-2. ISSN 1211-0264
ZOUHAR, Vít: The Annals of the Avantgarde Thrown Open. Thirty-year-old Brno Composition Team. Czech Music, 1998, No. 5, str. 8-9. ISSN 1211-0264
ZOUHAR, Vít: Skladatel a pedagog Miloslav Ištvan. In: Bártová, Jindra: Miloslav Ištvan. Brno, 1997, s. 206-207. ISBN 80-85429-33-0
ZOUHAR, Vít: Benjaminův pojem aura v postmoderní kultuře. In: Musica V. Hudební věda a výchova 7. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1996, s. 47-53.
 
 
Výběr ze skladeb
 
Opery a vokální skladby

TiAMO (2021), společně s Ivo Medkem a Sárou Medkovou; režie Rocc; ISHA Trio Sára Medková, Lucie Rozsnyo, Hana Hána  Předpremiéra: 19.10.2021, MusicOlomouc; premiéra: 11.12.2021, Setkávání nové hudby Plus, Divadlo na Orlí, Brno.
ECHO – Metamorphoses III. Garden of Life (2019), společně s Roccem. Opera-instalace, premiéra Prague Quadreiennal 2019 – Opening event, Výstaviště Praha, 5. 6. 2019, Rocc, Vít Zouhar, ISHATrio, Sara Medková, Lucie Rosznyo, Jana Pavlíčková, Opera Povera.
L´Arianna, opera (2018), společně s Tomášem Hanzlíkem, Ensemble Damian, dirigent a režie Tomáš Hanzlík, premiéra 23. 5. 2018, Lipník, Olomoucké barokní slavnosti Olomouc, 12. - 15. 7. 2018.
ECHO – Metamorphoses II (2017), společně s Roccem. Opera ambient. Vše co propojuje zvuk a prostor, se může stát operou, Festival Opera 2017, Praha, České muzeum hudby, premiéra 3. 11. 2017, repríza 5.11.2017, Opera Schrattenbach UC UP, Atrium; Natalia Ushakova, Rocc, Vít Zouhar, opera povera
ECHO – Metamorphoses I (společně s Roccem, 2015). Opera-instalace, premiéra Prague Quadreiennal 2015 – Performing Prague, České muzeum hudby, 20.6.2015, Rocc, Vít Zouhar. 
La Dafne (2011; 60´) opera a 8 in 12 scene - společně s Tomášem Hanzlíkem; libreto Ottavio Rinuccini, Rocc, T. Hanzlík, V. Zouhar; objednávka Národního divadla v Brně
Noci Dnem (2005; 60´) na motivy fragmentu J. W. Goetha Der Zauberflöte zweiter Teil, objednávka Národního divadla v Brně 
Hark, pro soprán a bicí nástroje (2007); objednávka Dana Dlouhého a Jaqueline Bobak
Torso (2003) opera na texty Davida Kopeckého 1728  - společně s Tomášem Hanzlíkem; objednávka festivalu Baroko
Coronide (2000) opera o dvanácti scénách na texty un Pastore Arcade a Publia Ovidia Naso (2000); objednávka festivalu Baroko

Orchestrální skladby
Pinnas columbae, verze pro kontratenor, cimbál a orchestr (revize 2012); premiéra  Jan Mikušek, dirigent Tomáš Hanzlík, Daiman Orchestra, 11.12.2012, Kaple Božího těla, festival Opera Schrattenbach Olomouc.
Pinnas columbae, pro kontratenor, cimbál a komorní orchestr (2010); premiéra  Jan Mikušek, dirigent Peter Vrábel, Orchestr Berg, 6.12.2010, Španělská synagóga, objednávka Orchestr Berg  
Blízká setkání zběsilostí srdce pro klavír a orchestr (2004)
Blízká setkání zběsilostí srdce pro stereo-orchestr (1993)
Brána slunce, pro koncertantní bicí nástroje a symfonický orchestr (1989)
Agastja, pro velký symfonický orchestr (1988)

Komorní skladby 

Zvlněná hladina (2021) pro klavír a violoncellové okteto / Undulated Waters for Piano and Cello Octet. Premiéra: Maki Namekawa, Cello Octet Amsterdam, Filharmonie Brno, Moravský hudební podzim, Besední dům, Brno, 14. 10. 2021.
MarISHA (2019) - zvukově vizuální performance a instalace, společně s Roccem, Ivo Medkem, Sárou Medkovou, Carminou Escóbar, Janem Kavanem a Lukášem Medkem. ISHA Trio, Sára Medková, Lucie Rozsnyo, Kristína Vaculová  Premiéra: 3.12.2019, Setkávání nové hudby Plus, Divadlo na Orlí, Brno
Prosvítání (2019) - pro hlas, flétnu a klavír / Translucence for Voice, Flute and Piano. Premiéra: MusicOlomouc, Kaple Božího Těla, Umělecké centrum Olomouc: ISHA Trio: Sára Medková, Lucie Rozsnyo, Kristína Vaculová, 8. 10. 2019.
NAD HLA VOU / Over One´s Head (2018) - hudebně vizuální hra pro čtyři hráče, premiéra Opera Schrattenbach, Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, interactive music, laptop performance: Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar, interactive video, laptop performance: Tomáš Hrůza, 4. 11. 2018.
EUOUAE (2018) – hudební performance pro 5 vokálů a 3 laptopy / rozeznívej, vzpomínky znějí, premiéra FORFEST Kroměříž, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, vokály: Lenka Uličná, Juliana Synková, Jana Synková, Tomáš Kučera, Jan Juráň;  laptop performance: Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar, 23.6.2018
Planina / PLAIN (2017) - hudebně vizuální hra pro čtyři htáče / jakoby okamžik nikdy nekončil, premiéra Opera Schrattenbach, Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, interactive music, laptop performance: Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar, interactive video, laptop performance: Tomáš Hrůza, 3.12.2017
Libosad (2016) – zvukově vizuální hra pro čtyři htáče / jaro: tak vzdálené, tak blízké, premiéra Opera Schrattenbach, , Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar, Tomáš Hrůza, 13.11.2016 
Tastes (2016) - zvukově vizuální performance a instalace, společně s Ivo Medkem, Sárou Medkovou, Janem Kavanem a Lukášem Medkem. Premiéry Gerald R. Daniel Recital Hall, CSU Long Beach, 15.10.2016, Cypress Recital Hall, CSU Northridge, 18.10. 2016, Roy O. Disney Concert Hall, California Institute of Arts, 19.10.2016 
Dies diei (2016) pro rovné vyšší hlasy, premiéra Kantiléna, Michal Jančík, Filharmonie Brno, Jezuitský kostel Brno, 24.9. 2016.  
zaHRAda (2015). Hudební hra pro tři občany, premiéra Festival Forfest, Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar, 27.6. 2015. 
Arcadi (2014). Hudební hra pro pět občanů, premiéra Festival Forfest Tomáš Hanzlík, Gabriela Coufalová, Šimon Hron, Jaromír Synek, Vít Zouhar, 21.6. 2014. 
Days / Dny (2012) pro flétnu, housle, violu, violoncello a cembalo, premiéra Pražské jaro,  Mark Kroll, Jan Ostrý, flétna, Martina Baková, housle, Mark Ludwig viola, Petr Nouzovský, violoncello,  Kosetl Šimona a Judy, 15.5.2012, objednávka Terezín Music Foundation a Pražské Jaro. 
Knots a finger points, for four hand piano (2011) premiéra  Moravský podzim Duo Ardašev, Brno 19.10.2011
Knots a finger points, for piano solo (2011); premiéra Festival Estoril, Joana Gama, objednávka MusMa, Estoril, 26.7.2011
Zahrady nebeských slastí  pro dva kontratenoristy a smyčce (2009), Jan Mikušek, Stephan Kunath, Ensemble Damian, dirigent Tomáš Hanzlík, premiéra Forfest, 26.6.2009, objednávka festivalu Forfest Kroměříž
Let pro marimbu a vibrafon (2009), objednávka Martina Opšala
Ariosi pro kontratenor a smyčce (2008), Stephan Kunath, Ensemble Damian, dirigent Tomáš Hanzlík, premiéra Opera Schrattenbach,  16.11. 2008, Olomouc, 18.11. 2008, České muzeum hudby Praha
Mente, audiovizuální kompozice na básně Petera Waterhouse (2008); objednávka Literaturwerkstatt Berlin pro Poesiefestival Berlin 2008 
Viderunt omnes fines pro mužský sbor (2008), objednávka festivalu Mladé pódium, Gentleman singers, premiéra 18. září 2008
M, TRASA M pro amplifikovaný komorní soubor a pás (2007), objednávka MoENS
Ritorni per archie e cembalo (2006); objednávka souboru Barocco sempre giovane pro festival Mladé pódium Pardubice.
Ariosi - tre sceni per canto e pianoforte (2006); objednávka pěvkyně Barbary Hesse-Bachmaier.
Multiple Gesture, pro zvukový prostor IEM-CUBE (2005); objednávka pro koncertní řadu Open-CUBE Graz
Le Ro, pro komorní soubor (2005); objednávka souboru Ars Incognita pro festival České filharmonie Pražské premiéry
Drásnění, pro čtyřruční klavír (2004); objednávka festivalů Concentus Moraviae a České sny pro Duo Ardašev
Kruhy hladin, pro kvarteto zobcových fléten a video (2003); objednávka festivalu Expozice nové hudby pro Malle Symen Quartet
Petite sirène, pro bicí nástroje (2001); objednávka souboru DAMA DAMA pro abonentní koncert Státní filharmonie Brno
And Coronis Left Her Look, pro komorní soubor (2001); objednávka souboru Ars Incognita pro Pražské jaro
Il Pendolo / Kyvadlo pro komorní soubor (1998); objednávka festivalu Forfest
Co všechno se může tangu také stát pro fagotové nebo saxofonové kvarteto (1997); objednávka souboru Fagoti Brunenses
Duny, pro dvě marimby (1995)
Wide Crossing, elektroakustická skladba (stereo) (1994); skladba vznikla v rámci programu Composer in residence Werkstadt Graz
Jako voda je, trio pro klarinet, fagot a klavír (1994); objednávka souboru Trio Drápela pro festival Mladé pódium Karlovy Vary.
Šest klavírů pro klavír a pás (1992)
Zdá se mi zato pokaždé, stínování pro housle, klarinet a klavír (1992); objednávka souboru Contrast Trio pro festival Forfest
Je všechno, proznívání pro dva kytaristy, dvě kytary a znějící prostor (1992); objednávka souboru Duo de Guitarras pro festival Forfest
Čas dobrých nadějí, dechový kvintet (1986)
Brněnské veduty, smyčcový kvartet (1986)
Rytmy pro dva a dvaadvacet bicí nástroje (1984/88)

Scénická hudba

Otvírání studánek Alfréda Radoka (2016), Národní divadlo v Brně, režie Jan Antonín Pitínský, Kantiléna, dirigent Michal Jančík 
Pán z Prasečkova (2012) - komedie-balet, Národní divadlo v Praze, režie: Hana Burešová, dirigent Václav Luks, Vojtěch Spurný, Collegium 1704
Oresteia: Laskavé Bohyně (2012) - scénické oratorium, Městské divadlo Zlín, režie: Jan Antonín Pitínský, Filharmonie Bohuslava Martinů  
Radúz a Mahulena (2009) – scénický melodram, Národní divadlo v Praze, režie: Jan Antonín Pitinský; dirigent: Václav Luks, Collegium Vocale 1704 a Collegium 1704; scéna: Jan Hubínek, kostýmy: Kateřina Štefková, dramaturg: Lenka Kolihová 
Tartuffe – scénická hudba (2006), režie: Hana Burešová, dramaturg: Hynek Pekárek, Ensemble Damian, inscenace ČRo Vltava
 
CD
Ritorni. In: Klein-Spilka-Zouhar-Haas. Ensemble Opera Diversa, Vít Spilka. Brno 2013 
LET: In: LET. OK Percussion Duo. Brno: 2012, Cimbal Classic, CC 014 
Tutte quelle: In: Choral Bridges: Mixed Chamber Choir Ateneo. Palacký University Olomouc 2011
Pinnas columbae: In: NUBERG 2010.  A2, 2010
Duny. In: Axoum. New music for two marimbas. TIGRE, 2006. TA CD001
Petite sirène. In: DAMA DAMA Pangea. Brno: 2000 Forza, 2004. ¨
Brána slunce. In: DAMA DAMA Pangea. Brno: 2000 Forza, 2004.
Brána slunce. In: Samá voda přihořívá. Brno: FT Records, 2003.
Coronide. Qual va. Mora quel perfida. In: Sampler His Voice. Praha: HIS, 2002.
Coronide. Olomouc: Ensemble Damian, 2001.
Brána slunce. In: DAMA DAMA energy off line. Brno: DAMA DAMA, 2000.
Duny. In: DAMA DAMA energy off line. Brno: DAMA DAMA, 2000.
Duny. In: http://www.dama.dama8.cz. Brno: Wolf Records, 1999, WORE 990014-2.
Duny. In: DAMA DAMA: Údolí lidí. Brno: DAMA DAMA, 1999.
Co všechno se může tangu také stát. In: Fagoti Brunenses: Czech Music. Brno: Bárny, 1999.
Kyvadlo. In: Vít Zouhar: Kyvadlo / Tomáš Hanzlík: Potopa. Olomouc: Ensemble Damian, 1998.
Blízká setkání. Brno: µz, 1998.
Je všechno. In: DAMA DAMA 2. Brno: Wolf Records, 1996, die andere saite, Graz.
Zdá se mi zato pokaždé. In: Sonata a tre. Brno: Sinfonietta, 1996.
Wide Crossing. Graz: WERKSTADT GRAZ, 1994; GEM 10.
Close Encounters. Graz : IEM, WERKSTADT GRAZ, 1994.
Brána slunce. In: DAMA DAMA. Brno: PEHY, 1994.
Brána slunce. In: Amerika (sound track). Praha: Simply Cinema, 1994.
 
Miscellanea
Pán z Prasečkova, Václav Postránecký jako Pán z Prasečkova, Divadlo žije, 15.12.2012 (0:27-7:53)
Oresteia, Trhák: Aischylova Oresteia ve Zlíně, Divadlo žije, 12.5.2012 (0:27-6:55)
La Dafne, Rekonstrukce opery La Dafné, Terra musica, 14.12. 2011 (0:27-7:28)
La Dafne, Rozhovor: Rekonstrukce první italské opery La Dafne, Kultura.cz, ČT, 29.10.2011 (20:05-25:20)
La Dafne, První opera zažije světovou premiéru v Brně, Události v regionech, 20.6.2011 (16:23-18:40)
La Dafne, Brněnské Národní divadlo vdechlo život nejstarší opeře světa, ČT Brno, 20.6.2011

Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík. Rozhovor o volné rekonstrukci opery La Dafne, B-TV, 14.6.2011
Vít Zouhar v Událostech, komentářích, cena NUBERG 2010, ČT 24: 7.3. 2011
S  Vítem Zouharem o hudbě a divadle, cena Alfréda Radoka, kultura.cz: 29.5.2010
Ceny Alfréda Radoka 2009, ČT 27.2.2010
Radúz a Mahulena, ČT Divadlo žije: 26.9.2009
Skladatel Vít Zouhar o hudbě k Radúzovi
Vít Zouhar: Noci dnem, Opera Praha 2009, 28.2.2009
 


© 2006-2024 KHV | kontakt | admin