Mapa stránek  |  English

Magisterské studijní programy

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol 

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru je odborně připravit učitele hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích středních školách (event. na základních uměleckých školách) ve všech složkách HV (vokální, instrumentální, pohybová, nauková, elementárně kompoziční), vybavit je tak, aby byli schopni vyučovat hudební výchově na výše uvedených školách, aby se plně rozvíjely jejich hudební schopnosti nástrojové dovednosti a dovednosti při řízení pěveckých sborů a instrumentálních souborů. Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě. Kontaktní osoba Gabriela Coufalová, Ph.D. e mail gabrielacoufalova@centrum.cz

© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz