Mapa stránek  |  English

MgA. Zuzana Berešová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:721 264 537
E-mail:zberes@seznam.cz
Web:http://www.komorniduo.com

Odborné zaměřeníŽivotopis

 • 2000 - absolutorium konzervatoře v Košicích v oboru hra na klavír.
 • 2003 - ukončení bakalářského studijního programu v oboru hra na klavír na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, titul: Bc.
 • 2005 - ukončení studia magisterského studijního programu v oboru hra na klavír na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, titul: MgA.
 • od r. 2005 soustavná koncertní činnost v Československém komorním duu, které založili na brněnské Janáčkově akademii múzických umění v roce 2004 český houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů v Německu, Rakousku, Česku a Slovensku. Často koncertují ve světových metropolích – Řím, Paříž, Vídeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Bělehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů. V roce 2012 vyšlo v edici Českého rozhlasu jejich debutové CD se skladbami českých a slovenských autorů.
 • 2016 - obhajoba disertační práce "Interpret a mladé publikum v kontextu esteticko-recepční zkušenosti na počátku 21. století" na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Ostatní údaje

Aktivní vystoupení na konferencích:
Články:
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21.storočia: Historický aspekt a revízia hudobného obrazu Bélu Kélera Noc v Benátkach. Příspěvek ve sborníku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove: 2013. s. 110-120. ISBN 978-80-555-0997-6.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Musica et educatio IV.: Interpret a publikum v kontexte esteticko-recepčnej skúsenosti na začiatku 21. storočia. Příspěvek ve sborníku. Ružomberok: Verbum: 2013. s. 92-96. ISBN 978-80-561-0018-9.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Teorie a praxe hudební výchovy III.: Autogenéza interpreta pri výbere hudobného diela.Příspěvek ve sborníku. Praha: Univerzita Karlova v Praze: 2014. s. 60-65. ISBN 978-80-7290-724-3.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Musica et educatio V.: Tvůrčí prostředí hudebního interpreta a jeho psychologické důsledky. Příspěvek ve sborníku. Ružomberok: Verbum: 2014. s. 219-224. ISBN 978-80-561-0129-2.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Ars et educatio I.: Výzkum preferencí hudebních děl z uceleného koncertního programu u žáků 6. a 7. ročníků základních škol v Česku a na Slovensku. Příspěvek ve sborníku. Ružomberok: Verbum: 2015. s. 17-24. ISBN 978-80-561-0240-4.
Recenze: 
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Amadeus Brno 2013. Recenze. Brno: Opus Musicum 2/2013. s.71-74. ISSN 0862-8505.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Karol Medňanský (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikologóv a interpretov 21. storočia. Opus musicum. 2014, 46(6), 107-110. ISSN 0862-8505.
Disertační práce:
 • BEREŠOVÁ, Zuzana. Interpret a mladé publikum v kontextu esteticko-recepční zkušenosti na počátku 21. století. Olomouc, 2016. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy
Zvukové záznamy na CD:
 • BEREŠOVÁ, Zuzana – BURDYCH, Pavel. Czechoslovak Chamber Duo [zvukový záznam na CD]. Prague: Radioservis, 2012. Obsahuje Sonátu g moll, op.12 Mikuláše SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO, Sonátu Rosenberg Petera MACHAJDÍKA a Sonátu F dur, op.57 Antonína DVOŘÁKA. Č. výrobní matrice CR0591-2 Radioservis.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana – BURDYCH, Pavel. Valčíky pre husle a klavír / Walzer für Violine und Klavier [zvukový záznam na CD]. Bardejov: Videorohaľ, 2016. Obsahuje valčíky Deutsches Gemüthsleben, op.88, Am schönen Rhein gedenk ich Dein, op.83, Unter Italiens blauem Himmel, Die letzten Glückstunden, op.100, Vom Rhein zur Donau, op.138 a Österreich-Ungarn Walzer Bélu KÉLERA. Č. výrobní matrice VR222-2-731 Videorohaľ.
 • BEREŠOVÁ, Zuzana – BURDYCH, Pavel. Chamber music for violin and piano. [zvukový záznam na CD]. Bratislava: Slovan Art, 2016. Sonatine Nr. 3 D-Dur, Thema und 13 Variationen, Sonate Nr. 5 f-Moll, Armenische Lieder aus Garin, Marsch F-Dur, Doppelmarsch G-Dur, Compliment, Talisman a Souvenir Ladislava KUPKOVIČA. Č. výrobní matrice DK0167-2131 Diskant.


© 2006-2017 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz