Mapa stránek  |  English

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 264
E-mail:pavel.rezny@upol.cz
Web:http://ateneo.upol.cz

Konzultace


Pracovna P 210
 
Úterý   14.00 - 14.30 (během semestru)
Středa 17.00 - 17.30 (během semestru)
 
+ po předchozí domluvě 
 
Ve zkouškovém období konzultace po předchozí domluvě e-mailem. 
 
 
 

Odborné zaměření

Řízení sboru
Hudební teorie a pedagogika

Životopis


Pavel Režný. sbormistr, muzikolog a vysokoškolský pedagog vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk – hudební výchova pro II. a III.stupeň. Na základě úspěšně vykonané rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci mu byl přiznán titul PaedDr. (1985). V roce 1987 ukončil dvouleté postgraduální studium hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V roce 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal titul Ph.D. - školitel doc.Lubomír Mátl. Na podzim 2005 byl jmenován docentem - Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici . Už od dob svých studií se zabývá řízením sboru. Svou kvalifikaci v tomto oboru si soukromě doplňoval u dirigentů Lubomíra Mátla a Libora Mathausera. Působil jako dirigent v Přerovském dětském sboru, v dětském sboru Primavera ZUŠ Přerov, dívčím komorním sboru Villanella Přerov a Smíšeném pěveckém sboru Vokál Přerov. Od roku 1988 byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů (hlasový vedoucí). V současnosti vede Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava (od roku 1989), Komorní smíšený sbor ATENEO UP Olomouc (2001) a externě spolupracuje s Ostravský dětský sbor (od roku 1990). S některými výše uvedenými tělesy natočil snímky pro Český rozhlas , Českou televizi a vydal nahrávky na zvukových nosičích - kazeta, CD (SPS Vokál Přerov, ŽPS Duha Ostrava, Ostravský dětský sbor, Ateneo UP Olomouc), rovněž získal ocenění na sborových festivalech (Montreux Choral Festival, Svátky písní Olomouc, Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby Praha, Pražské sborové dny, Festival Bohuslava Martinů Pardubice, aj.). Se sborem veřejně vystupuje na koncertech doma i v zahraničí. Díky nabídkám České televize mohl jako dirigent se sborem spolupracovat např. s Janáčkovým komorním orchestrem Ostrava, Brněnským komorním orchestrem, Bambini di Praga, DPS Ondrášek Nový Jičín, cimbálovou muzikou Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou a dalšími. Je členem Sdružení sborových dirigentů (AHUV).

Ostatní údaje

Přehled odborné a pedagogické činnosti
1983 – 1988 učitel ZŠ
1988 - 1990 učitel SPgŠ
1990 – 2005 odborný asistent
2005 - dosud docent
 
 
metodik Hv pro II. a III. stupeň
Hudebně-teoretické předměty (Hudební nauka, Dějiny hudby)
Hudebně – didaktické předměty (Didaktika Hv + náslechová a souvislá praxe)
Hlasová výchova
Sborová hlasová výchova
Sborový zpěv
Řízení sboru - práce s partiturou
Komorní sbor
Literatura pro dospělé sbory
Příprava dirigentských výkonů 
 
Pěvecké sbory:
PSMU - vedoucí II.T, zástupce dirigenta (1988 – 1998)
Přerovský dětský sbor
Dětský sbor Primavera ZUŠ v Přerově
Komorní sbor Villanella Přerov
Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov
 
aktuálně
Dirigent a umělecký vedoucí:
Smíšený komorní sbor ATENEO UP Olomouc
Ženský komorní sbor DUHA Ostrava
Ostravský dětský sbor 

Publikační činnost (výběr)
Vědecké monografie:

REŽNÝ, P. Aspekty reprodukce Janáčkovy sborové tvorby pro mužské sbory
Monografie, 150 s., 1. vydání VUP, Olomouc 2004, ISBN 80-244-0851-1

REŽNÝ, P. Interpretace mužských sborů Leoše Janáčka
Monografie, 150 s., 1. vydání VUP, Olomouc 2005, ISBN 80-244-1082-6

REŽNÝ, P. Od folklorních kořenů po soudobou hudbu
Monografie, 194 s., 1. vydání VUP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1361-2


Vysokoškolská skripta:

REŽNÝ, P. Elementární hudební teorie Skriptum, 79s., 1. vydání Olomouc: VUP, 2003, ISBN 80-244-0647-0

REŽNÝ, P. Elementární hudební teorie I
Text k distančnímu vzdělávání, 56 s., 1. vydání VUP, Olomouc 2005, ISBN 80-244-1013-3

REŽNÝ, P. Elementární hudební teorie II
Text k distančnímu vzdělávání, 32 s., 1. vydání VUP, Olomouc 2005, ISBN 80-244-1098-2

Referáty na odborných konferencích:

REŽNÝ, P. K analýze interpretačního pojetí českých sbormistrů Janáčkovy Maryčky Magdónovy.
In Acta universitatis Palackinae Olomucensis, Hudební věda a výchova 8. Olomouc: VUP, 2000, s. 57-70 . ISBN 80-244-0182-7

REŽNÝ, P. Interpretační pojetí českých sbormistrů u Janáčkova sboru 70 000
In Olomoucké jarní muzikologické konference (Hudební analýza – druhy, metody, didaktické přístupy). Olomouc: VUP, 2000, s 27-37 . ISBN 80-244-0181-9

REŽNÝ, P. Janáčkův sbor Klekánica z hlediska interpretace (Odlišnosti v pojetí A. Tučapského, J. Veselky a L. Mátla).
In Acta universitatis Palackinae Olomucensis, Hudební věda a výchova 9 , Musica VII . Olomouc: VUP, 2003, s. 73-83, ISBN 80-2440773-6

REŽNÝ, P. Jiří Pavlica – skladatel a interpret


REŽNÝ, P. Jiri Pavlica-duchovnoe chorovoe tvorcestvo


REŹNÝ, P. Velká vokální díla Jiřího Pavlici,
Cantus Choralis ´05, UJEP Ústí nad Labem, 2006, s. 81-84, ISBN 80-7044-747-8

Příspěvky v odborném tisku:

REŽNÝ, P. Miloš Vignati – skladatel, dirigent a pedagog.
In Sborník prací PdF UP - Hudební věda a výchova 6. Musica IV- AUPO. Olomouc: VUP, 1993, s.77-86.

REŽNÝ, P. Jan Šoupal.
In Opus musicum, roč. 26/1994, č.8-9.s.VI-IX , ISSN 0862-8505

REŽNÝ, P. Sbormistr a pedagog Jan Šoupal.
In Cantus č.1, r.1995, s. 29-31 , ISSN 1210-7956

REŽNÝ, P. Dětský sborový zpěv.
In Acta universitatis Palackinae Olomucensis, Hudební věda a výchova 7. Musica V – AUPO. Olomouc: VUP, 1996, s.55-60, ISBN80-7067-634-5.

REŽNÝ, P. Janáčkovy mužské sbory z pohledu současné interpretace
In e-Pedagogium. Olomouc: VUP, 2002, roč. 2, č. 4, s. 55-59. ISSN 1213-7758.

REŽNÝ, P. Nový kompaktní disk Ostravského dětského sboru
In Cantus, č.1, 2004, s.16, ISSN 1210-7956

REŽNÝ, P. CD Ostravský dětský sbor
In Talent, 6.ročník, březen 2004, s. 30, ISSN 1212-3676

REŽNÝ, P. K problematice interpretace mužského sboru Leoše Janáčka Láska opravdivá In Múzy v škole, 10.ročník, č.2, 2005, s. 14-15, ISSN 1335-1605
 
REŽNÝ, P. Oratorium smíru Jiřího Pavlici
In Acta universitatis Palackinae Olomucensis, Hudební věda a výchova 10, Musica VIII. Olomouc: VUP, 2006, s. 115-125, ISBN 80-244-1508-9
 
REŽNÝ, P.   Kompozice Jiřího Pavlici a možnosti jejich využití  v Hv                                                                           In Cantus, č.72. 1/2007. s. 40. ISSN 1210-7956.REŽNÝ, P.   Wits Choir v Olomouci.                                                                                                                                       In Cantus, č.72. 1/2007. s. 48. ISSN 1210-7956.REŽNÝ, P.   Nová publikace – P. Režný: Od folklorních kořenů po soudobou hudbu.                                              In Cantus, č.72. 1/2007. s. 55. ISSN 1210-7956.REŽNÝ, P.   Ateneo na Voix du Monde .                                                                                                                                In Cantus, č.73. 2/2007. s. 3 - 4. ISSN 1210-7956.REŽNÝ, P.   Barevná krajina hudby Jiřího Pavlici.                                                                                                              In Cantus, č.73. 2/2007. s. 57. ISSN 1210-7956.REŽNÝ, P.   Využití vokální tvorby Jiřího Pavlici v hudební výchově.                                                                             In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. Ústí nad Labem: UJEP. 2007. ISBN 978-801-7044-853-3REŽNÝ, P.    Využití vokální tvorby Jiřího Pavlici v hudební výchově.                                                                           In: CD Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. Ústí nad  Labem: UJEP. 2007. ISBN 978-801-7044-853REŽNÝ, P.    Sollerod Church Girls Choir v České republice.                                                                                          In: Cantus, č. 75. 4/2007. s. 17. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.    Barevný svět hudby s překvapením.                                                                                                             In: Cantus, č. 75. 4/2007. s. 51. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.    Jiri Pavlica´s Oratorio of reconciliation.                                                                                                          In: E-pedagogium I/2007. s. 35-48. ISSN 1213 - 7758REŽNÝ, P.    Jiri Pavlica´s Oratorio of reconciliation.                                                                                                          In: E-pedagogium I/2007. s. 35-48. ISSN 1213 – 7793 (elektronická verze)REŽNÝ, P.    Ostravský dětský sbor dvakrát zlatý.                                                                                                             In: Cantus, č. 76 . 1 /2008. s. . ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.   Jarní koncert Ostravského dětského sboru.                                                                                                  In: Cantus, č. 77. 2 /2008. s. 48 . ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.    Barevná krajina hudby Jiřího Pavlici                                                                                                             In: Inovace v hudební pedagogice a výchově                                                                                                             K poctě Lea Kestenberga (1882-1962). SOLEN PRINT, s.r.o.   Olomouc   2008. s. 226-228.                           ISBN 978-80-903776-5-3REŽNÝ, P.    K problematice zastoupení populární hudby v dramaturgii pěveckého sboru                                    In: Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis ´07                                                                Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008. s. 34 -40.                                                                                        ISBN 978-80-7414-010-5REŽNÝ, P.   Ohlédnutí za 8. světovým sympóziem sborové hudby v Kodani                                                             In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 2009. s. 19. ISBN 978-80-7414-134-8REŽNÝ, P.   Ohlédnutí za 8. světovým sympóziem sborové hudby v Kodani                                                              In: CD Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 2009. s. . ISBN 978-80-7414-134REŽNÝ, P.  Ohlédnutí za  sympoziem v Kodani.                                                                                                               In: Cantus. č. 80. 1/2009. ročník XX. s. 63. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.  Festival sborového zpěvu Viliama Figuša - Bystrého                                                                                  In: Cantus. č. 78.  2/2009. ročník XX. s. 23. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P. Karjala Kajku Tampere v Olomouci                                                                                                                  In: Cantus. č. 78. 2/2009. ročník XX. s. 59. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.  Ostravský dětský sbor - slavnostní koncert ke 45. výročí založení                                                             In: Cantus. č. 82. 3/2009. ročník XX. s. 53. ISSN 1210-7956REŽNÝ, P.  Májové koncerty univerzitních sborů                                                                                                               In: Cantus. č. 82. 3/2009. ročník XX. s. 54. ISSN 1210-7956.


© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz