Mapa stránek  |  English

prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc.

Kontakt

Telefon:585 635 254
E-mail:P.Klapil@seznam.cz

Životopis

Odborné zaměření
- harmonie
- hudební folkloristika
 
Prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc. Původně učitel základní školy (obor matematika - fyzika, abs. 1957, hudební výchova 1963). Od r. 1962 učitel, odb. asistent (1964) a docent (1983) Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP (do r. 1964 Pedagogického institutu) v Olomouci. V r. 1967 ukončil studiu oboru hudební výchova - hra na nástroj na Filozofické fakultě UP v Olomouci. PhDr. v r. 1970 (dis.: Dvořákova harmonie a její vývojový přínos), CSc. 1976 (dis.: Klavírní improvizace jako součást estetické výchovy), doc. 1983 (obor teorie vyučování hudební výchově). Vyučuje nauce o harmonii a hudební folkloristice. V letech 1972 - 91 vedoucí katedry. Po habilitaci podle nového VŠ zákona a vykonání profesorského řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika byl v roce 2003 jmenován profesorem.

Vědecká, přednášková, publikační a recenzní činnost v oboru didaktiky hudebně teoretických disciplín a hudební folkloristiky. Vedení úspěšných studentských prací. Spolupráce s ÚEF AV ČR v Brně, Sudetoněmeckým hudebním ústavem v Řezně, s národopisnými soubory oblasti Hané (hudební aranžmá), národopisným festivalem Lidový rok Velká Bystřice, festivalem dětských sborů Svátky písní Olomouc ad. Koncertní činnost v oboru klavírního doprovodu. Spolupráce se základními školami v metodické oblasti. Kompoziční činnost pro dětské sbory, úpravy lidových písní (viz dále).

Ostatní údaje

Výběrová bibliografie:


Skripta:

Akustické základy hudby (III. vyd. 1992)

Doprovod lidových písní Čech a Moravy (II. vyd. 1993)

Kompendium teorie kontrapunktu (II. vyd. 1998)Studie ve sbornících Katedry HV PdF UP:

Typická melodická centra Smetanova a Dvořákova (1969)

K otázce místa Antonína Dvořáka ve vývoji tonální harmonie (1973)

Improvizace v klavírní pedagogice do r. 1940 (1984)

O lidové písni severní Moravy (1987)

O lidové písni Lipenského Záhoří (1990)

Chromatika v české lidové písni (1993)

Dvojjazyčné (makarónské) česko-německé lidové písně (1996)

K obsahu předmětu Lidová píseň v učitelském studiu hudební
výchovy (1997)

Latentní harmonie při intonování tzv. vedlejších stupňů (1998)Studie v dalších sbornících a časopisech

Dalcrozeova žákyně o klavírní improvizaci (Estetická výchova 1975/76)

O Emilu Jaques-Dalcrozeovi a jeho hudební výchově (tamtéž 1977/78)

Týden v Kodályově hudebně pedagogickém ústavu (sborník Svátky písní Olomouc, 1982)

O Bartókově třídění maďarských lidových písní (sborník z muzikologické konference Ostrava 1982)

K otázce typové příslušnosti lidové písně Hané (sborník z konference, muzeum Kroměříž 1993)

Geyrovy-Poláškovy Hanácky pěsničke z r. 1933 (sborník z konference, muzeum Olomouc 1993)

Tschechisch-deutsche zweisprachige (sog. makkaronische) Volkslieder (sborník z konference, Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg 1994)

Písně z Uničovska a Bouzovska po více než stu letech (Severní Morava, č. 73, muzeum Šumperk 1997)

Vzala na ňu štange hul aneb O písních zvaných makarónské (Severní Morava, č. 75, muzeum Šumperk 1998)Regionální písňové monografie

Čtyřicet písniček z Uničovska (OKS Olomouc 1987)

V Zábřeze na rynku (ve spoluautorství s Olgou Hrabalovou,muzeum Šumperk 1987)

Hanácký zpěvník (KKS Ostrava 1988)

V Lipniku včil jarmak bude (muzeum Olomouc 1989)

Ten bystřické mostek (Lidový rok Velká Bystřice 1992)

Co chtělo srdečko (tamtéž, 1993)

Než spadne rosa (tamtéž, 1994)

Blahoslava Melhuby Národní písně severní Moravy z r. 1893 (tamtéž, 1996)

Záhorský zpěvník (Komenského muzeum Přerov, 1999)Školní písňové výběry

Konopě za cestó (středisko informatiky a služeb školám Olomouc 1993)

S pastýři pospíchejme (tamtéž, 1993)
Ja, ten Holomóc (tamtéž, 1995)

Skladby pro dětské sbory
Osm písniček s flétnou (edice vítězných skladeb skladatelské soutěže, Jirkov 1974)

Zobcové písničky (edice Svátků písní Olomouc 1973)

Od soboty do soboty (tamtéž 1977)

Dva kočičí zpěvy (sborník Olomoučtí autoři dětem, 1980)

Od soboty do soboty – 5 písniček pro předškolní dětský sbor s doprovodem klavíru.Olomouc: Editio Festa Olomouc, 2002.
Zaťukal na skylko – tucet českých a moravských lidových písní pro trojhlas v úpravě Pavla Klapila. Olomouc: Editio Festa Olomouc, 2002.

Za voděnkou studenou – dvojhlasé lidové písně s doprovodem klavíru. Olomouc: Editio Festa Olomouc, 2003.

Zobcové písničky - jedno- a dvouhlasé dětské sbory s doprovodem sopránové zobcové flétny a klavíru. Olomouc: Editio Festa Olomouc, 2003.Úpravy lidových písní pro duo zobcových fléten s doprovodem kytary (klavíru)

5 tjekkiske folkesange (Egtved /Dánsko/ 1970)

5 slovakiske folkesange (Egtved 1971)

5 polske fokesange (Egtved 1974)

Z cizích krajů (Supraphon Praha 1979)

Six chansons populaires tcheques (Leduc Paris 1975)

Vingt chansons populaires slaves (Leduc Paris 1974)

Airs populaires de Tchécoslovaquie (Leduc Paris 1976)

Airs populaires de Yougoslavie occidentale (Slovenie, Croatie, Dalmatie, Leduc Paris 1976)

Airs populaires russes (Leduc Paris 1976)

Mélodies populaires d´ Ukraine (Leduc Paris 1977)

Airs populaires grecs (Leduc Paris 1977)

Airs populaires de Yougoslavie orientale et centrale (Serbie, Bosnie, Monténégro, Leduc Paris
1977)

Airs populaires albanais et macédoniens (Leduc Paris 1978)

Airs populaires bulgares (Leduc Paris 1979)

Airs populaires roumains (Leduc Paris 1979)

15 menuets et polkas populaires tcheques (Leduc Paris 1982)

10 airs populaires ve villes tcheques (Leduc Paris 1982)

15 airs populaires de Moravie d´Est (Leduc Paris 1983)

15 noels tcheques (Leduc Paaris 1983)

12 airs populaires de Hanaquie (Leduc Paris 1988)

Airs populaires de Slovaquie (Leduc Paris 1990)

Airs populaires de Moravie du Sud (Leduc Paris 1992)

Canti popolari italiani (Universal Edition Wien 1982)Transkripce:

Pieces tcheques anciennes (Leduc Paris 1980)

Aus alten tschechischen Sammlungen (DVfM Leipzig 1977, II. vyd. 1983)Redakce sborníků mezinárodních teoretických seminářů při Svátcích písní Olomouc (1980, 1982, 1984, 1986) a sborníků Katedry hudební výchovy PdF UP (1997, 1998)

© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz