Mapa stránek  |  English

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 252
E-mail:lenka.kruzikova@upol.cz

Konzultace

PO 10:00 - 10:30
 
Dále dle předchozí domluvy 

Odborné zaměření

Hlasová výchova, zpěv, muzikoterapie, expresivní terapie

Životopis

PRAXE:
 
2015-dosud Odborná asistentka, Katedra hudební výchovy, PdF UPOL
2012-dosud Lektor hudební, pohybové výchovy, speciální pedagogika, pedagogika, muzikoterapie, lektorské dovednosti, Síť mateřských center, Praha
2011-dosud Externí vyučující, Ústav speciálně pedagogických studií, PdF UPOL
2011-dosud Externí vyučující, Ústav porodní asistence a ošetřovatelství, FZV UPOL
2013-dosud Muzikoterapeut (děti raného věku se zvýšeným sociálním rizikem), Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc
2012-dosud Muzikoterapeut (děti se specificky vzdělávacími potřebami), MŠ Blanická, Olomouc
2012-2013 Muzikoterapeut (žáci s kombinovaným postižením), Základní škola Credo, Olomouc
2008-2009 Učitelka MŠ speciální (+ individuální zraková stimulace, muzikoterapie), ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová
2008-2009 Muzikoterapeut (žáci s kombinovaným postižením), ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová
2008-2010 Muzikoterapeut (klienti s těžkým kombinovaným postižením), Centrum sociálních služeb Klíč, Olomouc
 
LEKTORSTVÍ:
 
-          -     v anglickém jazyce:
Music Therapy, RC Kamarád NeNuda, (Zlín, 2013); Introduction to Music Therapy, RC Kamarád NeNuda, (Zlín, 2014); Music Therapy and Snoezelen Method, RC Kamarád NeNuda, (Zlín, 2015); Introduction to Music Therapy, University of Pennsylvania (Penn State, USA, 2015); Music and Music Therapy in the Czech Republic, Owensboro Community and Technical College (Owensboro, KY, USA, 2015); Individual Development by Music Therapy, RC Kamarád NeNuda, Zlín (2016).
 
Hudební techniky v praxi, muzikoterapie, GJB a SpgŠ Přerov (2014/2015); S hudbou Spolu (Praha 2013, 2014, 2015; Svitavy 2013); Hry s pohybem jinak (Praha, 2015); Lektorské dovednosti (Praha, 2015); Hudební setkávání pro děti raného věku MC Heřmánek (Olomouc, 2014), RC Kaštánek (Křelov, 2014/2015), RC Olivy (Olomouc, 2013/2015), RC provázek (Olomouc, 2015-dosud).
 
STUDIUM:
 
2009-2014 Doktorský studijní program: Hudební teorie a pedagogika (disertační práce: Kontaktní písně v muzikoterapii), Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci
2012 Studijní stáž, USA: Brescia University, Owensboro, KY, University of Evansville, IND, Molloy College, NYC, New York University, NYC (music education, music therapy, english)
2013 Studijní stáž, Anglie: Worcester Snoezelen Center, Worcester (multismyslová metoda)
2009-2011 Edukační muzikoterapie, PdF UK Praha
2007-2009 Neverbální techniky, Praha
2004-2008 Magisterské studium: Speciální pedagogika a hudební výchova (diplomová práce: Techniky muzikoterapie u dětí s Downovým syndromem), PdF UP v Olomouci
 
Agrese a kriminalita, Martínek (Pardubice, 2007); Hra na africké bubny, Holzer (Olomouc, 2007); Využití muzikoterapie u dětí raného věku se zdravotním, sociálním rizikem I., II., Lipský (Praha, 2008, 2009); Poruchy chování a možnosti jejich zvládání, aktivní sociální učení, Schmidt (Praha, 2008); Šikana a patologické chování, Martínek (Pardubice, 2009); Hlas jako nástroj komunikace, Tichá (Olomouc, 2010); Od folkloru k Orffovi, Pospíšilová (Olomouc, 2010); Muzikoterapie v tyflopedii, Grochalová (Olomouc, 2010); Tanečně pohybová terapie, Nundy-Malá, Špinarová-Dusbábková (Praha, 2011); Muzikoterapie v praxi, Gerlichová (Praha, 2001/2012); Music Therapy for Young Children-Creating a Developmentally Appropriate Practice, Schwartz (Baltimore, MY, USA, 2012); Muzikoterapie v klavírních proměnách, Lipský, Pazour (Praha, 2012); Písnička jako cesta poznání světa, Jurkovič (Praha, 2013); Dance and movement therapy with autistic children, Manders (Olomouc, 2014).


© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz