Mapa stránek  |  English

Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:605 217 606, 585 63 5253
E-mail:gabriela.vsetickova@gmail.com

Konzultace

PO        15:00 – 15:45
ST        10:30 – 11:15
Případně jindy po předchozí domluvě.
 
Výuka:
 
Pondělí
8:45 – 10:30      Dějiny české hudby (BDCH2)                   – 112
10:30 – 11:15    Dějiny hudby (UD2Q)                             – 112
14:00 – 14:45    Dějiny hudby (UD2Q)                             – 112
 
Středa
9:45 – 10:30      Dějiny hudby (1XDA2)                            – 112
14:00 – 14:45    Seminář k diplomové práci (N2SD1)         – 113
15:00 – 15:45    Seminář hudební kritiky (N2KR2)             –113 
 
Čtvrtek
9:45 – 11:15      Soudobá hudba (N2SH2)                       – 112


Odborné zaměření

Dějiny evropské a české hudby
Hudba 20. a 21. století
Kreativní činnosti v hudební výchově
*        elementární komponování
*        animace soudobé hudby
Hudební kritika
Komparativní hudební pedagogika
 
Členka týmu Slyšet jinak
Koordinátorka programu Erasmus+
   


Životopis

Gabriela Všetičková vystudovala v letech 2001-2007 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci obor Učitelství hudební výchovy pro střední školy a Historie (FF), posléze v letech 2007-2011 absolvovala doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika. O té doby působí na Katedře hudební výchovy jako externí vyučující a od roku 2012 jako odborná asistentka. Mezi lety 2007-2013 působila také jako lektorka německého jazyka. Od listopadu 2013 do března 2014 hostovala na pozici Visiting Fellow na Institute of Education, University of London (nyní University College London), Velká Británie.


Ostatní údajePublikační činnost:
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Olomoucký festival Opera Schrattenbach v roce 2017. Opus musicum, č. 1, 2018, s. 77-83.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Zpět do časů baroka? Není problém! Olomoucké barokní slavnosti posedmé. Opus musicum, č. 4, 2016, s. 59-68.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Osudné přání aneb Hasseho La Semele v Olomouci. Hudební rozhledy, č. 8, 2016, s. 29-30.
 
COUFALOVÁ, Gabriela – VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Olomoucká Pocta české hudbě aneb konec sezony v Moravské filharmonii. Hudební rozhledy, č. 6, 2016, s. 20.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Poslech a vnímání jako východisko pro tvořivé aktivity v hudební výchově: Zkušenosti z programu Slyšet jinak. Musicologica Olomucensia, 21, 2015, s. 113-128.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Olomoucké barokní slavnosti 2015. Do třetice všeho dobrého a šestkrát jinak. Opus musicum, č. 5, 2015, s. 72-83.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Několikeré ohlédnutí za festivalem Opera Schrattenbach 2014. Opus musicum, č. 2, 2015, s. 64-71.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. The Different Hearing Programme – Classroom Composing in the Czech Republic: Methodology, Practice and Experience. Příspěvek přednesený na konferenci RIME 2015 – 9th Research in Music Education Conference, 14. – 18. 4. 2015, University of Exeter, Velká Británie.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Listening and Perception as a Starting Point for Compositional Activities in the Classroom: Experience from the Czech „Different Hearing“ Creative Programme. Příspěvek přednesený na konferenci 23rd EAS Conference/5th ISME European Regional Conference, 25. – 28. 3. 2015 Rostock, Německo.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Classroom Composing in the Educational Process: Starting Points, Principles, Creative Approaches, Benefits and Possible Application. Příspěvek přednesený na konferenci The 2nd conference of POST-UP, 17. – 18. 2. 2015, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Graphic Scores and Visualisation of Music: Experience from the Czech Different Hearing Creative Programme. In: SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Conference Proceedings. Sofia: STEF92, 2014, s. 321-328. ISBN 978-619-7105-30-08, ISSN 2367-5659.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Komponování dětí jako součást hudební výchovy v Anglii a České republice – minulost, současnost (a budoucnost?). In: HALA, Petr (ed.). Musica viva in schola XXIV [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 117-131. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiv.pdf
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Cross-Cultural Perspectives. Music Education in the Czech Republic. Přednáška uskutečněná dne 27. 1. 2014, Institute of Education, London, Velká Británie.          
                                             
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. The Different Hearing Project and Classroom Composing in the Czech Republic. Přednáška uskutečněná dne 28. 1. 2014, Institute of Education, London, Velká Británie.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Role grafických partitur a vizualizace hudby v hudebně kreativním projektu Slyšet jinak. Kultura, umění a výchova [online]. Roč. 1, č. 2, 2013 (11. 12. 2013). Dostupné online na www.kuv.upol.cz
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela – COUFALOVÁ, Gabriela. „Hle, přede mnou je vytoužený okamžik...“ Recenze festivalu Olomoucké barokní slavnosti, Opus musicum, č. 5, 2013, s. 101-103.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Zahajovací koncert Moravské filharmonie Olomouc aneb blízká setkání dvou světů. OperaPLUS [online] 18. 10. 2013. Dostupné z http://operaplus.cz/zahajovaci-koncert-moravske-filharmonie-olomouc-aneb-blizka-setkani-dvou-svetu. ISSN 1805-0433
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Minimalismus a kreativní procesy v hudební výchově. In: LUSKA, Jiří (ed.). Sborník příspěvků z doktorandské konference K současným otázkám interdisciplinárního výzkumu hudební kultury konané 9. 12. 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 13-17.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Classroom Composing in Music Education with Regard to Minimal Music. In: Luska, Jiří (ed.). Interdisciplinary research on the music culture: Anthology of PhD thesis competition. Olomouc: Palacký University, 2012, s. 111-150.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Mohou děti komponovat? Harmonie, květen 2012, s. 64.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Minimal music a kreativní přístupy v hudební výchově. Opus musicum, č. 1, 2011, s. 25-39.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Hudební minimalismus jako východisko pro kreativní činnosti v hudební výchově. In: MAZUREK, Jan – SCHMUCKEROVÁ, Silvie (eds.). Mezinárodní webový sborník hudební výchovy [CD-ROM], č. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011, s. 318-330.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Komponování dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu minimalismu. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Komponování jako součást hudební výchovy. Talent, č. 6, 2010, s. 6-11.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. „The music within us“ aneb John Paynter a jeho podněty pro komponování v hudební výchově. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, č. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, s. 484-493.
 
VŠETIČKOVÁ, Gabriela. Paynter, John – Mills, Janet (ed.). Thinking and Making. Selections from the Writings of John Paynter on Music in Education. Oxford 2008. Recenze knihy. Opus musicum, č. 2, 2010, s. 124-127.
 
Granty: