Mapa stránek  |  English

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 265
E-mail:gabrielacoufalova@centrum.cz

Konzultace

 


Konzultační hodiny ve zkouškovém období 
po domluvě na e-mailové adrese: 

 
 
gabrielacoufalova@centrum.cz
 
 
 
 Odborné zaměření

Odborné zaměření: kritická edice korespondence Bohuslava Martinů; edukační program Slyšet jinak zaměřený na elementární komponování; hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech
 
Výuka předmětů: dějiny hudby, nauka o hudebních nástrojích, poslechový seminář evropské hudby, hudební estetika, souborová komorní hraŽivotopis

GABRIELA COUFALOVÁ - absolventka oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně (1997-2001), Učitelství pro 2.st. ZŠ: hudební výchova – německý jazyk na PdF UP v Olomouci (1998-2002) a doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na téže univerzitě (2002-2005). V letech 1997-1999 vyučuje zobcovou a příčnou flétnu na ZUŠ Letohrad a 2002-2004 je lektorkou německého jazyka v Centru jazykové přípravy PdF UP. Od roku 2005 působí jako odborná asistentka pro hudební dějiny a teorii na Khv PdF UP v Olomouci.


Ostatní údaje

Publikační činnost:

 
Recenze:  
 
         Umělecká činnost:
Hudební spolupráce s Ensemble Damian v rámci festivalů Baroko, Opera Schrattenbach, Olomoucké barokní slavnosti (A. Vivaldi: La Senna festeggiante; barokní pasticcio La Nascita del Diamante, H. von Wilderer: Facetum musicum; T. Hanzlík: Lancelot a Alexandrina; V. Zouhar: Pinnas Columbae; Arcadi. Hudební hra pro pět občanůLIBOsad – zvukově vizuální hra pro čtyři hráčezaHRAda – zvukově vizuální hra pro čtyři hráče / jaro: tak vzdálené, tak blízké). 
 
Hudební spolupráce s Dětskou operou Olomouc (T. Hazlík: Tvarůžkové ódyEndymioJirka s kozou),
 
Členka Bez dechu Quartett
 
 
         Projekty:
Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů – první část (GAČR 18-09277S, 2018–2020, členka řešitelského týmu)
 
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce – klíč.aktivita č. 8 (ESF OPVVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, 2017–2021, členka řešitelského týmu)
 
Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj – klíč.aktivita č. 6 (ESF, CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183, členka řešitelského týmu)
 
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce – klíč.aktivita č. 3 (ESF OPVVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, 2017–2021, členka řešitelského týmu)
 
Inovace předmětů Didaktika hudební výchovy a náslechová praxe 1, 2. (FRUP_2018_036, 2018, spoluřešitelka)
 
Czech Bio-Imaging "Changing in brain structure and function following short-term Different Hearing music-creative programme" (grant LF UP v Olomouci, 2017, členka řešitelského týmu)
 
Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze (GAČR 13-19162S, 2013–2017, členka řešitelského týmu)
 
Výzkum postindeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově (GAČR GAČR 408/09/0121, 2009–2013, členka řešitelského týmu)
 
Hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech v letech 1850–1945 ve světle
dobového tisku (GA ČR, 408/09/089, 2009–2011, hl. řešitelka)
 
Souborné vydání Bohuslava Martinů – 1. fáze (GAČR 408/08/1604, 2008–2012, členka řešitelského týmu)
 
Aplikace hudebně-teoretických a praktických disciplín 18.století v analytických a tvůrčích činnostech studentů VŠ(IGS PdF UP , 2006, hl. řešitelka)
 
 
 
Zahraniční studijní, vědecko-výzkumné a výukové pobyty:
 
13.–15. 3. 2017 Comenius University Bratislava, Slovakia (výukový pobyt)
 
10.–14. 10. 2016 University of Applied Sciences Munich, University of Applied Sciences Benediktbeuern, OTH Regensburg – Faculty of Social and Health Care Sciences, Germany (studijní pobyt, jednání o spolupráci)
 
21.–23. 3. 2016 Comenius University Bratislava, Slovakia (výukový pobyt)
 
10.–14. 4. 2016 Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia (výukový pobyt)
 
14.–17. 11. 2015 – University of Applied Sciences Benediktbeuern, Germany (studijní pobyt)
 
17.–21. 11. 2015 – University of Graz, Department of Musicology, Austria (výukový pobyt)
 
2.–6. 9. 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM, Albena, Bulgaria (účast na konferenci)
 
6.–10. 5. 2014 University of Presov, Slovakia (jednání v rámci projektu ESF)
 
9.–16. 6. 2013 – Berlin Philhamonic Orchestra; kulturkind – arts and culture organization for children and adolescents; network “junge ohren”; German Federal Cultural Foundation; Foundation Genshagen Berlin-Brandenburg Institute for German and French Co-operation in Europe; German Museum of Hygiene: Emphases on the museum-pedagogical program (studijní pobyt)
 
18.–23. 11. 2012 Carl Orff Institute for Elemental Music and Dance Pedagogy, Salzburg, Austria (studijní pobyt)
 
14.–21. 7. 2012 – 30th ISME World Conference, Thessaloniki, Greece (účast na konferenci)
 
26.–28. 6. 2011 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt v rámci projektu GAČR)
 
1.–4. 12. 2010 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt)
 
11.–15. 7. 2010 – Austrian National Library, Austria (vědecko-výzkumný pobyt)
 
14.–18. 10. 2009 – Austrian National Library (vědecko-výzkumný pobyt)
 
září 1999–leden 2000 – Otto von Guericke University Magdeburg, Germany (studijní pobyt)
 
  
 
© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz