UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI


KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY
tel.: +420/68/522 42 59, fax: +420/68/523 14 00,
Purkrabská 2, 771 40 Olomouc

Kalendář akcí

19. a 20. dubna 2001, Psychologické aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie)


     Pedagogická fakulta UP Olomouc – Katedra hudební výchovy pořádá 19. a 20. dubna 2001 vědeckou konferenci Psychologické aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie),  které se zúčastní na třicet muzikologů, hudebních pedagogů a psychologů z České republiky, Slovenska a SRN.

Program konference Psychologické aspekty hudební výchovy
(ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie)
19. a 20. dubna 2001 Olomouc, Muzeum umění, Denisova 47


Čtvrtek 19. 4. 2001, 9.30 – 12.30 hodin

Zahájení konference
Anežka Kyslíková (Ústí n. L.):            Vliv ontogeneze na vytváření hudebních představ
Peter Dörr (Bratislava):                       Predstavy a fantázia v procese hudobnej výchovy
Marek Franěk (Praha):                       Vliv hudební výchovy na rozvoj nehudebních schopností
Luděk Zenkl (Ostrava):                       Co dluží psychologie hudební výchově?
Lubomír Spurný (Olomouc-Brno):       Několik poznámek k Schenkerově studii „Zum musikalischen Hören“
Josef Dvořák (Olomouc):                    Psychologické aspekty výuky v hudebním oboru ZUŠ
Zuzana Sláviková (Prešov):                 Hudobný zážitok jako východisko didaktickej interpretácie diela

Čtvrtek 19. 4. 2001, 14.00 – 16.30 hodin

Jiří Luska (Olomouc):                          Diagnostika hudebních schopností
Hana Váňová (Praha):                         Myšlení v dětské hudební tvořivosti a jeho diagnostika
Marie Slavíková (Plzeň):                      K možnostem testování hudebnosti dvanáctiletých žáků (zpráva o provedeném výzkumu)
Zora Stiborová (Ostrava):                    Tvůrčí vzdělávání v kolektivní výuce a diagnostika jeho formativních účinků
Metodeja Schneiderová (Prešov):        Hudobná hra jako prostriedok diagnostiky hudobných schopností žiakov mladšieho školskéh veku
Marie Horáková (Olomouc):                Psychosomatické obtíže a jejich překonávání při veřejném vystoupení
Květuše Fridrichová (Olomouc):           Percepce hudebního pořadu dětmi 1. a 2. tříd ZŠ

Pátek 20. 4. 2001, 9.00 – 12.30 hodin

Klaudia Košalová (Prešov):                 Vplyv hudby na duševné zdravie detí
Daniel Šimčík (Prešov):                        Pedagogicko-psychologieké aspekty interakčnej didaktickej hudobnej hry
Marie Břicháčková: (Tábor):                Využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy
Petr Franiok (Ostrava):                        Využití muzikoterapie u mentálně retardovaných
Pavel Svoboda (Svitavy):                     Muzikoterapie v rámci autogenního treninku
Milan Holas (Praha):                            Muzikoterapie a hudební psychologie (současnost a výhledy)

event.: příspěvky německých účastníků, kteří projevili o konferenci zájem Wolfgang Masnak (München) a Manuela Schwartz (Magdeburg).
Generální diskuse a závěr Zpět na domovské stránky: Katedra hudební výchovy, PdF, Univerzita Palackého v Olomouci.