Detaily záznamu

Název projektu

Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově

Číslo projektu

GAČR 408/09/0121

Řešitel

doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Spoluřešitel

Prof. MgA., Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Nositel

Univerzita Palackého v Olomouci

Spolunositel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Rok zahájení

2010

Rok ukončení

2013

Financování

Grantová agentura České republiky