Konsorcium vysokých škol v oblasti hudba Univerzita Palackého Masarykova univerzita Janáčkova akademie múzických umění v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzkum

NázevŘešitel
Spoluřešitel
Nositel
Spolunositel
Rok
Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově (GAČR 408/09/0121)doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Prof. MgA., Ing. Ivo Medek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
2010 - 2013