Konsorcium vysokých škol v oblasti hudba Univerzita Palackého Masarykova univerzita Janáčkova akademie múzických umění v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přednášky hosta KHV UP v Olomouci - prof. Paulo C. Chagas (USA)

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášky a koncert hudebního skladatele a teoretika prof. Paula Chagase (University of California, Riverside):
Úterý 3.11.2015 (13:15 - 14:45) v kapli: Spectral semiotics: Sound, Affect and Temporality in Chopin
Čtvrtek 5.11.2015 (8:00 - 9:30) v učebně 112: Audiovisual and Multimedial Composition
Pátek 6.11.2015 (12:00 - 13:30) v kapli: Slyšet jinak a Gravity and Grace: Mobile II for violin, cello and piano (koncert s premiérami skladeb studentů KHV a skladby amerického skladatele)

Dokumenty