Mapa stránek  |  English

Okruhy a témata diplomových prací KHV

 

                                      Katedra hudební výchovy PdF UP

Okruhy a témata bakalářských a diplomových prací

(2021 - 2022)

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

 1. Ontogeneze vybrané složky hudebnosti.

 2. Aplikace Piagetova pojetí konzervace myšlení v hudební ontogenezi.

 3. Musical Aptitude Profile E. Gordona.

 4. Výškové parametry tónu a jejich diagnostika u C. E. Seashora, H. Winga a A. Bentleyho.

 5. Interdisciplinárně zaměřené výzkumy české hudební kultury v období 2. poloviny 20.  

    století.

 6. Profil časopisu Psychology of Music.

 7. Profil časopisu Journal of Research in Music Edacution.

 

prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Hudba 20. a 21. století.

 

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

1.      Vybrané regionální hudební osobnosti období  17.– 19. století (téma se upřesňuje na základě zájmu a preferencí studenta, regionu a dostupnosti archiválií – vhodné pro BP i DP).

2.      Otakar Čech ve fondech Státního okresního archivu v Opavě (DP – zadáno Kateřina Vaňková).

3.      Historie významných regionálních hudebních spolků ve světle nezpracovaných archivních fondů (téma se upřesňuje na základě zájmu a preferencí studenta, regionu a dostupnosti archiválií vhodné pro BP i DP).

4.      Štramberský dechový orchestr – historie a významné osobnosti (BP – zadáno Dorota Dostálová).

5.      Využití boomwhackers ve výuce Hv na 1. stupni základních škol (DP – zadáno Tereza Weichtová). 

6.      Hřebečský taneční folklórní soubor Moravská Třebová jako interpret tradičních tanců německé menšiny v ČR (BP – zadáno Tomáš Moravec).

 

 

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph. D.

1. Populární hudba v dramaturgii pěveckých sborů. 

2. Lidové písně z regionu a jejich využití ve výuce Hv. 

3. Choreografie při vystoupení pěveckého sboru. 

4. Výročí pěveckého sboru. 

5. Jiří Pospíšil – ostravský hudební režisér a jeho úpravy pro pěvecké sbory  DP.

6. Netradiční metody hlasové výchovy. 

 

PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

bakalářské práce

Analýza vybraného instruktivního cyklu pro klavír.

Hudební život – Velké Pavlovice (zadáno). 

Role korepetitora v dětském pěveckém sboru.

Filmové melodie v klavírních úpravách na ZUŠ (předpokládá se dobrá pianistická úroveň             a znalost prostředí ZUŠ).

diplomové práce

Zpracování konkrétní monografie významné osobnosti nebo instituce. 

Analýza vybraného klavírního cyklu. 

Žánrové proměny v klavírním repertoáru na ZUŠ (předpokládá se dobrá pianistické úroveň a znalost prostředí ZUŠ).

 

MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.

diplomové práce

1. Problematika volby repertoáru ve výuce na klavír na ZUŠ (pro pokročilé klavíristy).

2. Interpretační problémy ve vybraném klavírním díle (pro pokročilé klavíristy).

 

Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.

1.      Kritická edice dosud nezpracované hudební památky ze 17. – 19. století (možnost výběru kompozice nebo  osobnosti dle vlastní volby). 

2.      Současný stav poznání vybraných hudebních osobností (s ohledem na zaměření studia  

preferujeme skladatele a výkonné hudebníky z řad kantorů).

 

 

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

1. Hudební exprese v rámci logopedické intervence (zadáno).

2. Motivace žáků gymnázia k poslechu artificiální hudby (zadáno).

3. Programní hudba v mateřské škole (zadáno).

4. Hudební podpora dětí a žáků se sluchovým postižením (zadáno).

5. Hudební působení v rámci volnočasových aktivit.

6. Hudební exprese ve vybraných speciálně pedagogických disciplínách.

7. Muzikofiletika.

8. Muzikoterapie.

9. Alternativní hlasové techniky.

 

Mgr. Filip T. Krejčí, Ph.D.

1. Významná osobnost české či světové populární hudby a význam její     

    tvorby v kontextu historiografie populární hudby.

2. Vybraný žánr populární hudby a jeho charakteristika, sociokulturní dopady a protagonisté.

3. Hudebně-analytická sonda do hudebního materiálu vybrané osobnosti, žánru nebo počinu.  

 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

1. Problematika jednotlivých hudebních činností v HV na 1. stupni ZŠ a v MŠ.

2. Využití regionálních folklorních prvků v hudební výchově.

3. Multikulturní témata v hudební výchově na 1. stupni ZŠ.

4. Netradiční hudební nástroje v HV 1. stupni ZŠ.

5. Hudebně animační projekty.

6. Elementární komponování.

7. Korespondence Bohuslava Martinů.

 

 

 

V Olomouci 30. 11. 2021vvv

© 2006-2022 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz