Mapa stránek  |  English

Okruhy a témata diplomových prací KHV

 

 

Pedagogická fakulta UP, Katedra hudební výchovy

 

 

 

Okruhy a témata bakalářských a diplomových prací

 

 pro rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

 

1. Ontogeneze vybrané složky hudebnosti.

 

2. Aplikace Piagetova pojetí konzervace myšlení v hudební ontogenezi.

 

3. Musical Aptitude Profile E. Gordona.

 

4. Výškové parametry tónu a jejich diagnostika u C.E.Seashora, H. Winga a A. Bentleyho.

 

5. Interdisciplinárně zaměřené výzkumy české hudební kultury v období 2. poloviny 20.  

 

    století.

 

6. Profil časopisu Psychology of Music.

 

7. Profil časopisu Journal of Research in Music Edacution.

 

 

 

prof. MgA. Petr Planý

 

1.Harmonizace lidové písně.

 

2. Kytarové značky a systém funkční harmonie.

 

3. Harmonická analýza jako součást hudebně teoretického bádání.

 

4. Vznik a vývoj kontrapunktu.

 

5. Duchovní hudba v západním křesťanství (s vymezením období).

 

6. Česká varhanní literatura od 18. století po současnost.

 

7. Chrámová hudba daného regionu.

 

8. Petr Eben, život a dílo.

 

9. Pavel Čotek, olomoucký skladatel.

 

 

 

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

 

1. Vybrané regionální hudební osobnosti období 17.–19. století (výběr záleží na studentovi).

 

2. Hudební aktivity Učitelské jednoty Jevíčko v letech 1886–1907 (zadáno).

 

3. Historie významných regionálních hudebních spolků ve světle nezpracovaných  

 

  archivních  fondů (výběr záleží na studentovi).

 

4. Individuální a skupinová hra na zobcovou flétnu – rozvoj hudebnosti u dětí mladšího  

 

   školního věku (zadáno)

 

 

 

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

 

1. Regionální pěvecká osobnost (z historie nebo současnosti).

 

2. Alternativní hlasové techniky (zadáno).

 

3. Muzikoterapie/muzikofiletika u vybraných klientů/žáků (dle preference studenta).

 

4. Interpretace lidových písní vybrané folklorní oblasti (zadáno).

 

5. Život a dílo Jaromíra Nohavici (zadáno).

 

6. Hudebně pohybové činnosti pro žáky s mentálním postižením (zadáno).

 

7. Vokální uskupení a jejich interpretace populární hudby (zadáno).

 

8. Další případně dle domluvy.

 

 

 

 

 

prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

 

1. Hudba 20. a 21. století.

 

2. Improvizace a kompozice v HV.

 

3. Počítače a hudba v HV.

 

 

 

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph. D.

 

1. Monografie pěveckého sboru (výročí ).

 

2. Textař a skladatel Jaroslav Wykrent.

 

3. Odraz filmové hudby v repertoáru pěveckých sborů.

 

4. Netradiční metody hlasové výchovy.

 

5. Práce s nezpěváky v hodinách Hv.

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.

 

DP

 

1. Kritická edice klavírního koncertu Josefa Antonína Štěpána.

 

2. Kritická edice mše Heinricha Schmelzera.

 

3. Kritická edice mše Pavla Josefa Vejvanovského.

 

4. Kritická edice mše Phillipa Jacoba Rittlera.

 

5. Kritická edice opery Francesca Polarolla z Egenbrechtské sbírky.

 

6. Skladatelé z rodu Matějků - Mezi Chocní a Vídní.

 

Mořic Handke a jeho dílo - zapomenutý kroměřížský klasicistní skladatel.

 

BP

 

Kritická edice Sonaty Josefa Antonína Štěpána.

 

Kritická edice Baletu Heinricha Schmelzera.

 

Kritická edice Moteta Pavla Josefa Vejvanovského.

 

Kritická edice Svity Phillipa Jacoba Rittlera.

 

 

 

Mgr. Filip T. Krejčí, Ph.D.

 

1. Významná osobnost populární hudby.

 

2. Vybraný žánr populární hudby a jeho sociokulturní kontexty.

 

3. Hudebně-analytická sonda do hudebního materiálu vybrané osobnosti, žánru nebo počinu  

 

    populární hudby.

 

 

 

 

 

PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

 

 

 

1. Problematika volby repertoáru při výuce hry na klavír na ZUŠ  (zadáno).

 

2. Metodika klavírní hry pro děti předškolního věku  (zadáno).

 

3. Významná hudební osobnost – medailon  (zadáno).

 

4. Historie a současnost orchestru při ZUŠ Zábřeh  (zadáno).

 

5. Roční doby a jejich zpracování v hudební pedagogice  (zadáno).

 

6. Tradiční dožínky na Závrší a jejich odraz v lidové písni  (zadáno).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.

 

1. Portrét významné osobnosti  (hudební pedagogika, klavírní metodika).

 

2. Variační cykly z pohledu klavírní pedagogiky.

 

3. Zařazení polyfonie do výuky klavírní hry realizované na různých stupních uměleckých    

 

    škol.

 

4. Karnevalové ozvěny v kompozicích světových autorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.

 

1. Témata týkající se české a světové hudby 20. a 21. století z historického, obecně pedagogického či didaktického hlediska.

 

2. Hudební historiografie, pramenný výzkum – témata z dějin české (případně) světové  

 

    hudby, regionální hudební historie (místa, osobnosti, instituce…), analýzy novin a   

 

    hudebních periodik z různých aspektů apod.

 

3. Aktivní přístup k hudbě ve stáří z pohledu německých hudebních geragogů T. Hartogha a H. H. Wickela (zadáno – Veronika Smejkalová).

 

4. Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989 (zadáno).

 

 

 

 

 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

 

1.      Problematika jednotlivých hudebních činností v HV na 1. stupni ZŠ.

 

2.      Využití regionálních folklorních prvků v hudební výchově.

 

3.      Multikulturní témata v hudební výchově na 1. stupni ZŠ.

 

4.      Netradiční hudební nástroje v HV 1. stupni ZŠ .

 

5.      Profily významných zahraničních hudebních pedagogů (Doug Goodkin).

 

6.      Lidová píseň na Malé Hané.

 

7.      Hudebně animační projekty.

 

8.      Elementární komponování.

 

 

 

 
 


 

 


.
 


 

 

  

 

© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz