Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Poštovní adresa: Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Sídlo: Katedra hudební výchovy
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 3-5
Olomouc
Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová a prof. Karel Steinmetz. Od roku 2005 ji vede  prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách. Základním cílem pracoviště je připravit své absolventy předávat hudební kulturní dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, zpěvu, intonaci a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně analytické, hudebně pedagogické a hudebně psychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická  verze Music Theory and Education, určená peo zahraniční studenty.  Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe. Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na olomouckých festivalech Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

Pozvánka na seminář Diagnostika hudebních kompetencí studentů víceletého gymnázia v prostředí internetového portálu Netmustesting

Milé studentky, vážení studenti, Katedra hudební výchovy Vás zve na seminář PaedDr. Lenky Dohnalové, Ph.D. v rámci cyklu Odborník ve výucepodpořený fondem P Datum: 2. listopadu 2022, 14:00-16:00Místo konání: Umělecké centrum UP, učebna 112, 1. poschodíSeminář vede: PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.  Určeno studentům magisterského navazujícíhoprogramu Učitelství HV pro SŠ a 2. st. ZŠ

28. 10. 2022
Mgr. Filip Krejčí, Ph.D.
(fipiltailor@seznam.cz)

Interpretation of songs from the field of musicals and contemporary music workshop

Those interested in active participation in this workshop will prepare 1-2 songs of their choice, which we will cover during the workshop. For at least 1 of the songs there should be a trackable foundation/karaoke/instrumental/backing track on youtube. Sheet music is an advantage.   During the workshop we focus on singing technique, working with the voice and interpreting the given song in terms of genre, situation, etc. Event date: Monday 26 September 2022, UC UP, Choir Hall P 301, 13:00-15:00 Those interested can register by e-mail: pavel.rezny@upol.cz Passive visitors until the hall capacity is full.

14. 9. 2022
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Workshop Interpretace písní z oblasti muzikálu a soudobé hudby 26.9.2022

Zájemci o aktivní účast na tomto workshopu si připraví 1-2 písně dle svého výběru, kterým se budeme během workshopu věnovat. Alespoň k 1 z písní by měl být dohledatelný základ/karaoke/instrumental/backing track na youtube. Noty výhodou.  Během workshopu se soustředíme na techniku zpěvu, práci s hlasem a interpretaci dané písně z hlediska žánru, situace atd.Datum konání: pondělí 26.9.2022, UC UP, Sborový sál P 301, 13:00-15:00 Zájemci se mohou hlásit na e-mail: pavel.rezny@upol.cz Pasivní návštěvníci do naplnění kapacity sálu.   

14. 9. 2022
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Praha 19. - 21. 5. 2022

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ 

  • František Dvořák -  1. místo v oboru Hra na varhany                                                                      3. místo v oboru Zpěv
   
  • Kamila Polonyová - mimořádná cena za interpretaci písně Hany  Hegerové  Čerešně                                                                   
   Děkujeme a blahopřejeme!   
  •  https://youtu.be/-_Q8jjRr5jE                                                                   
   
  • www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/interpretacni-soutez-pedagogickych-fakult-v-case-postcovidovem/ 
   
  • https://www.facebook.com/hudebka/photos/a.2140217579605494/2847910522169526
   
  • https://www.facebook.com/hudebka/photos/a.2140217579605494/2845338289093416
   

31. 5. 2022
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
(lena.pulchertova@upol.cz)
© 2006-2022 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz