Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová a prof. Karel Steinmetz. V posledních patnácti letech ji vede  prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách. Základním cílem pracoviště je připravit své absolventy předávat hudební kulturní dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, zpěvu, intonaci a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně analytické, hudebně pedagogické a hudebně psychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická  verze Music Theory and Education, určená peo zahraniční studenty.  Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe. Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na olomouckých festivalech Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

Kulatý stůl KHv

Kulatý stůl katedry hudební výchovy KDY: 17. října 2019 KDE: Sborový sál, P 301 ČAS: 15.00-17.00 hod.   Setkání našich absolventů, učitelů různých typů škol, se současnými studenty katedry hudební výchovy. 3 učitelé reprezentují kolegy s dlouholetou praxí, další 3 hosté patří mezi učitele začínající. Můžete se zeptat na vše, co vás zajímá. Získáte náhled na to, jakým systémem se pracuje v praxi na různých typech škol.   Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. - moderátor

16. 10. 2019
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Workshop klavírní improvizace a kompozice - 5.11.2019 (9:30)

Srdečně zvu všechny zájemce na mimořádný kreativní workshop klavírní improvizace a kompozice - ovšem na elementární bázi = vhodný pro všechny věkové kategorie a úrovně dovedností! Workshop povedou bratislavští klavíristé a pedagogové Tomáš Boroš a Ivan Šiller. Workshop je další součástí nabídky předmětů BHK1@ a NHK4@.Zájemce prosím o přihlášení předem na můj email.

15. 10. 2019
Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.
(gabriela.vsetickova@tiscali.cz)

Andrew Schultz (Sydney) - Music of Andrew Schultz - 23.10.2019 (10:30)

Zveme všechny zájemce na přednášku australského hudebního skladatele Andrew Schultze (University of New South Wales, Sydney) - platná i pro studenty zapsané na předmětech BHK1@ a NHK4@.

7. 10. 2019
Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.
(gabriela.vsetickova@tiscali.cz)

Andrew Schultz (Sydney) - Music in Australia - 21.10.2019 (8:45)

Zveme všechny zájemce na přednášku australského hudebního skladatele Andrew Schultze (University of New South Wales, Sydney) - platná i pro studenty zapsané na předmětech BHK1@ a NHK4@.

7. 10. 2019
Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.
(gabriela.vsetickova@tiscali.cz)

Splnění předmětů BHK1@ a NHK4@

V příloze najdete informace a seznam akcí ke splnění předmětů  BHK1@ a NHK4@.

19. 9. 2019
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)
© 2006-2019 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz