Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Poštovní adresa: Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Sídlo: Katedra hudební výchovy
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 3-5
Olomouc
Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová a prof. Karel Steinmetz. Od roku 2005 ji vede  prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele všeobecné hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách. Základním cílem pracoviště je připravit své absolventy předávat hudební kulturní dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, zpěvu, intonaci a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně analytické, hudebně pedagogické a hudebně psychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická  verze Music Theory and Education, určená peo zahraniční studenty.  Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe. Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na olomouckých festivalech Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

Den otevřených dveří

 Informace o studiu na KHV PdF UP v Olomouci podáváme v rámci DOD 16. 1. 2021 online v časech 10.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30. Na otázky Vám odpoví také telefonicky v tuto i jinou dobu PaedDr  Lena Pulchertová, Ph.D., tel.723825089.  Odkaz na zoom:Meeting ID: 999 3420 7568   Lena PULCHERTOVÁ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: DOD  Konvikt OlomoucTime: Jan 16, 2021 10:00 AM Prague BratislavaJoin Zoom Meetinghttps://cesnet.zoom.us/j/99934207568Meeting ID: 999 3420 7568   

20. 12. 2020
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
(lena.pulchertova@upol.cz)

Instrukce pro zadávání Bc. a diplomových prací

Pokyny pro studenty a pracoviště pro zadávání Bc. a diplomových prací pro akademický rok 2020/2021.

6. 12. 2020
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

Aktuální témata bakalářských a diplomových prací 2020_2021

Aktuální témata pro studenty předposledních ročníků bakalářského a magisterského navazujícího studia jsou uvedena v záložce Informace o studiu www KHV. Nejzazší termín pro zadání 31.1.2021.

25. 11. 2020
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

Kulatý stůl KHv

Kulatý stůl KHv - setkání absolventů naší katedry se studenty se koná ve čtvrtek 5. 11. 2020 od 15:00 do 17:00 hod.Link na online připojení: Pavel REŽNÝ is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Kulatý stůl KHv 2020 Join Zoom Meetinghttps://cesnet.zoom.us/j/91986014610 Meeting ID: 919 8601 4610 

2. 11. 2020
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Univerzitní sbor Ateneo přijímá nové členy

 Stačí přijít na malé vstupní pěvecké předzpívání (nejlépe lidová píseň pro zařazení do hlasové skupiny), které se koná 22., 29. září a 6. října ve Sborovém sále vždy od 17:30 (Konvikt, 3. patro).  ateneo@upol.cz http://www.ateneo.upol.cz/

3. 9. 2020
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Interpretační soutěž pedagogických fakult přesunuta na květen 2021

Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí se po dohodě  se zástupci sesterských fakult a kateder v letošním roce nebude konat a přesouvá se na květen 2021. Další organizační upřesnění se budou odvíjet od vývoje průběhu koronavirové pandemie. Optimisticky předpokládáme, že by se tak mohlo stát již v září 2020 na Celostátní poradě hudebních kateder.    

12. 2. 2020
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
(lena.pulchertova@upol.cz)
© 2006-2021 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz